ZP.271.12.2011                                                                          Będzin, dnia  24.03.2011r.DO WSZYSTKICH WYKONAWCÓW 1
WYJAŚNIENIA TREŚCI
SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIAZamawiający: Miasto Będzin reprezentowane przez
Prezydenta Miasta Będzina z siedzibą
ul. 11-go Listopada 20
42-500 Będzindotyczy zamówienia publicznego na zadanie pn.: „Bieżące utrzymanie elementów oznakowania i urządzeń bezpieczeństwa ruchu na drogach gminnych na terenie Miasta Będzin”Na podstawie art.38 ust.2 w związku z art. 38 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych
( tj. Dz.U. z 2010r. Nr 113 poz.759 ze zm.) udziela się wyjaśnień na podane niżej pytania:


PYTANIE 1: W przedmiarze przedstawionym przez Państwa nie ma rozgraniczenia na kategorie, grupy wielkości ani typy folii odblaskowej tarcz znaków pionowych, jest jedynie rozgraniczenie na tarcze o powierzchni do 0,3m2 i powyżej 0,3m2 przy czym jednostką miary jest sztuka, a nie [m2]. Na jakiej podstawie Wykonawca ma okreslić wartość tarcz znaków drogowych.


ODPOWIEDŹ 1: Należy przyjąć wartość uśrednioną. Zamówienie dotyczy bieżącego utrzymania znaków drogowych przy drogach gminnych. Znaki drogowe pionowe należy stosować zgodnie z załącznikiem nr 1 do Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. “Szczegółowe warunki techniczne dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunki ich umieszczania na drogach.” (Dz.U. Zał do Nr 220, poz.2181 z dnia 23 grudnia 2003 r.) t.j. znaki wielkości M (małe), obowiązuje stosowanie folii odblaskowej typu 1, za wyjątkiem znaków A-7, B-2, B-20, D-6, D-6a, D-6b, dla których obowiązuje stosowanie folii odblaskowej typu 2.PREZYDENT MIASTA

                                                                                             Łukasz Komoniewski

 

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:DO WSZYSTKICH WYKONAWCÓW 1 WYJAŚNIENIA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Będzinie
Informację opublikował:Admin Admin
Data publikacji:25.03.2011 15:16
Wytworzył lub odpowiada za treść:Jacek Pawełek
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Admin Admin
Data aktualizacji:25.03.2011 15:20