BZP. 271.23.2011                                                                 Będzin, dnia 31.03.2011 r.

   

UNIEWAŻNIENIE

1.ZAMAWIAJĄCY:  Miasto Będzin  reprezentowane przez

                                  Prezydenta Miasta Będzina z siedzibą

                                  ul. 11-go Listopada 20

                                  42 – 500 Będzin

2.NAZWA NADANA ZAMÓWIENIU PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO


„Zalesienie gruntu wraz z wszelkimi pracami przygotowawczymi na terenie lasu komunalnego oraz wykonanie zabiegów pielęgnacyjnych”

3. ROZSTRZYGNIĘCIE

Zamawiający zawiadamia, iż  przedmiotowe postępowanie zostało  unieważnione ponieważ  nie złożono żadnej oferty.

                                                                                                  PREZYDENT MIASTA

                                                                                                    Łukasz Komoniewski

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Unieważnienie postępowania
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Będzinie
Informację opublikował:Joanna Tomasik
Data publikacji:06.04.2011 14:24
Wytworzył lub odpowiada za treść:Jacek Pawełek
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Joanna Tomasik
Data aktualizacji:06.04.2011 14:24