Wydział Spraw Obywatelskich Wojskowych i Ewidencji Ludności

 1. Wydział Spraw Obywatelskich Wojskowych i Ewidencji Ludności mieści się w budynku Urzędu Miejskiego przy ulicy 11-go Listopada 20.
 2. Naczelnik Wydziału - Zofia Masztaleruk, pokój  nr 27 parter,  tel. +48 32 267 91 25, +48 32 267 70 41 do 44 wew. 233, +48 32 267 70 41 do 44 wew. 211, 127 pokój nr 21 parter - ewidencja ludności, +48 32 267 70 41 do 44 wew. 209, 126 pokój nr 23 parter - dowody osobiste, e-mail: wso@um.bedzin.pl

 3. Do zakresu rzeczowego Wydziału należy w szczególności:
  1.W zakresie spraw obywatelskich i ewidencji ludności:
  1) prowadzenie ewidencji ludności iaktualizacja komputerowego Systemu Ewidencji Ludności PB_ewid.
  2) przyjmowanie wniosków i wydawanie dokumentów tożsamości oraz prowadzenie ewidencji wydanych i unieważnionych dowodów osobistych i aktualizacja Systemu Obsługi Obywatela,
  3) prowadzenie i aktualizacja rejestru wyborców,
  4) prowadzenie postępowań w sprawach wykonania obowiązku meldunkowego i wydawania zaświadczeń z ewidencji ludności i dowodów osobistych,
  5) prowadzenie postępowań w sprawach zgromadzeń, zezwoleń na przeprowadzenie imprezy masowej, pozwoleń na przeprowadzenie zbiórki publicznej na obszarze miasta,
  6) prowadzenie spraw repatriantów,
  7) sporządzanie spisów wyborców oraz ich aktualizacja i wydawanie zaświadczeń o prawie do głosowania,
  8) prowadzenie postępowania w sprawie nadania nr PESEL,
  9) przekazywanie danych osobowych ze zbiorów meldunkowych Wojewodzie,
  10) udostępnianie danych osobowych ze zbiorów meldunkowych, zbioru PESEL oraz ewidencji wydanych i unieważnionych dowodów osobistych,
  11) prowadzenie archiwum dowodów osobistych,
  12) powiadamianie - na podstawie informacji z polskich placówek dyplomatycznych - rodzin o zgonach mieszkańców miasta, zmarłych za granicą.
  2. W zakresie spraw wojskowości:
  1) prowadzenie postępowania i orzekanie w sprawach praw i obowiązków mężczyzn podlegających powszechnemu obowiązkowi obrony,
  2) przeprowadzanie rejestracji osób na potrzeby zakładania ewidencji wojskowej i współudział w przeprowadzaniu kwalifikacji wojskowej,
  3) prowadzenie dokumentacji oraz aktualizowanie wykazu osób o nieuregulowanym stosunku do służby wojskowej.
  3. Wykonywanie innych zadań zgodnie z właściwością rzeczową Wydziału.

Powrót

Załączniki

 • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Wydział Spraw Obywatelskich, Wojskowych i Ewidencji Ludności [WSO]
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Będzinie
Informację opublikował:Aleksandra Bartosz
Data publikacji:08.04.2011 11:56
Wytworzył lub odpowiada za treść:Łukasz Komoniewski
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Michał Karoń
Data aktualizacji:14.03.2013 13:02