BZP.271.12.2011                                                                             Będzin, dnia 11.04.2011r.

     INFORMACJA O WYBORZE  NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

1.ZAMAWIAJĄCY

Miasto Będzin reprezentowane przez

Prezydenta Miasta Będzina

Adres: ul. 11 Listopada 20, 42-500 Będzin

REGON:  276257446  NIP:  625-24-30-128

telefon:  32  267-91-34    faks:  32 267-91-34

2.NAZWA NADANA ZAMÓWIENIU PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO

Bieżące utrzymanie elementów oznakowania i urządzeń bezpieczeństwa ruchu na drogach
gminnych na terenie Miasta Będzin”


3.NAZWY FIRM, SIEDZIBĘ I ADRESY WYKONAWCÓW, KTÓRZY ZŁOŻYLI OFERTY

Pole tekstowe:  Numer    
     oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy

Cena

1.

Konsorcjum firm: Lider: Przedsiębiorstwo Miejskie MZUM.PL Sp. z o.o., Al. Zagłębia Dąbrowskiego 15, 41-303 Dabrowa Górnicza
Uczestnik: UNISTOP Aneta Rymer, ul. Lwowska1, 41-250 Czeladź

190 957,50 zł

2.

PPHU „Biegańscy” Spółka Jawna

ul. 1-go Maja 107

41-706 Ruda Śląska

145 490,55 zł

3 .

Firma Wielobranżowa „ZEBRA 2” Seweryn Respondek

ul. Siemianowicka 98, 41-902 Bytom

116 271,90 zł        

4.

Przedsiębiorstwo Techniczno-Handlowo-Usługowe „INTERPROMEX” Sp. z o.o.
ul. Paryska 11, 42-500 Będzin

179 905,34 zł        

4.NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREGO OFERTĘ WYBRANO ORAZ    
UZASADNIENIE JEJ WYBORU

Firma Wielobranżowa „ZEBRA 2” Seweryn Respondek

ul. Siemianowicka 98, 41-902 Bytom

Uzasadnienie wyboru:  Najkorzystniejsza oferta.

5. Żaden Wykonawca  nie został wykluczony.
6. Żadna oferta nie została odrzucona.
7. Termin, po którego upływie umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta  12.04.2011r.

PREZYDENT MIASTA

Łukasz Komoniewski

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Będzinie
Informację opublikował:Joanna Tomasik
Data publikacji:14.04.2011 11:41
Wytworzył lub odpowiada za treść:Joanna Tomasik
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Joanna Tomasik
Data aktualizacji:14.04.2011 11:41