BZP.271.21.2011                                                                             Będzin, dnia 15.04.2011r.

     INFORMACJA O WYBORZE  NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

1.ZAMAWIAJĄCY

Miasto Będzin reprezentowane przez

Prezydenta Miasta Będzina

Adres: ul. 11 Listopada 20, 42-500 Będzin

REGON:  276257446  NIP:  625-24-30-128

telefon:    32  267-91-34     faks: 32 267-91-34

2.NAZWA NADANA ZAMÓWIENIU PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO


„Zakup bonów towarowych”

3.NAZWY FIRM, SIEDZIBĘ I ADRESY WYKONAWCÓW, KTÓRZY ZŁOŻYLI OFERTY

Numer oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy

1

Bonus Systems Polska S.A., ul. Żupnicza 17, 03-821 Warszawa

2

Sodexo Motivation Solutions Polska Sp. z o.o.
ul. Kłobucka 25, 02-699  Warszawa


4.NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREGO OFERTĘ WYBRANO ORAZ    
UZASADNIENIE JEJ WYBORU

Sodexo Motivation Solutions Polska Sp. z o.o., ul. Kłobucka 25, 02-699  Warszawa

Uzasadnienie wyboru: Najkorzystniejsza oferta.

5.  Żaden  Wykonawca  nie został wykluczony.
6.  Żadna  oferta nie została odrzucona.
7. Termin, po którego upływie umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta 15.04.2011r.

                                                                                                                         PREZYDENT MIASTA

ŁUKASZ KOMONIEWSKI

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Będzinie
Informację opublikował:Joanna Tomasik
Data publikacji:15.04.2011 12:35
Wytworzył lub odpowiada za treść:Joanna Tomasik
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Joanna Tomasik
Data aktualizacji:18.04.2011 09:29