ZP.34121-27/10                                                                                Będzin, dnia 15.04.2011r.

  

    

UNIEWAŻNIENIE

Zamawiający:            Miasto Będzin  reprezentowane przez

                                Prezydenta Miasta Będzina z siedzibą

                                ul. 11-go Listopada 20

                                42 – 500 Będzin

dotyczy zamówienia publicznego na zadanie pn.: Nadzór nad robotami w Będzinie-Inżynier Kontraktu dla Kontraktu 08 Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w dzielnicy Ksawera-Koszelew realizowanego w ramach Projektu pn. Gospodarka wodno-ściekowa w Będzinie) Zamówienie nr 2004/PL/16/C/PE/001-04 A

Zgodnie z art. 93 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
( tj. Dz. U z 2010r. Nr 113 poz.759 ze zm.) Zamawiający zawiadamia, iż  przedmiotowe postępowanie zostało unieważnione na podstawie  art.  93 ust. 1 pkt 1a ustawy Pzp, ponieważ środki z budżetu Unii Europejskiej, które Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie części niniejszego zamówienia nie zostały mu przyznane.

                                                                                                       PREZYDENT MIASTA

ŁUKASZ KOMONIEWSKI

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Unieważnienie postępowania
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Będzinie
Informację opublikował:Joanna Tomasik
Data publikacji:15.04.2011 13:05
Wytworzył lub odpowiada za treść:Joanna Tomasik
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Joanna Tomasik
Data aktualizacji:15.04.2011 13:05