BZP. 271.1.2011                                                                              Będzin, dnia 20.04.2011r.

INFORMACJA O WYBORZE  NAJKORZYSTNIEJSZEJ  OFERTY

1.ZAMAWIAJĄCY

Miasto Będzin reprezentowane przez

Prezydenta Miasta Będzina

Adres: ul. 11 Listopada 20, 42-500 Będzin

REGON:  276257446  NIP:  625-24-30-128

telefon:    32  267-91-34     faks: 32 267-91-34

2.NAZWA NADANA ZAMÓWIENIU PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO


„Wykonywanie    operatów    szacunkowych”

3.NAZWY FIRM, SIEDZIBĘ I ADRESY WYKONAWCÓW, KTÓRZY ZŁOŻYLI OFERTY.

Numer oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy

Cena

1.

GRUPA KONSULTINGOWA DEFIN SP. z o.o.

ul. Wolności 127, 41-500 Chorzów

67 896,00zł

2.

BUDOSERWIS Z.U.H. Sp. z o.o., ul. Kościuszki 31, 41-500 Chorzów

86 063,10zł

3.

Paweł Maniakowski Rzeczoznawca Majątkowy

ul. Leszczynowa 11a, 43-600 Jaworzno

54 980,00zł

4.NAZWA I ADRES WYKONAWCY KTÓREGO OFERTĘ WYBRANO ORAZ    
UZASADNIENIE JEJ WYBORU


Paweł Maniakowski Rzeczoznawca Majątkowy

ul. Leszczynowa 11a, 43-600 Jaworzno

Najkorzystniejsza oferta.

           

5.Żaden Wykonawca nie został wykluczony.

6.Żadna oferta nie została odrzucona.

7.Termin, po którego upływie umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta 21.04.2011r.

PREZYDENT MIASTA
Łukasz Komoniewski

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Będzinie
Informację opublikował:Joanna Tomasik
Data publikacji:20.04.2011 10:44
Wytworzył lub odpowiada za treść:Joanna Tomasik
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Joanna Tomasik
Data aktualizacji:20.04.2011 10:44