BZP.271.7.2011                                                             Będzin, dnia  20.04.2011r.

     INFORMACJA O WYBORZE  NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

1.ZAMAWIAJĄCY

Miasto Będzin reprezentowane przez

Prezydenta Miasta Będzina

Adres: ul. 11 Listopada 20, 42-500 Będzin

REGON:  276257446  NIP:  625-24-30-128

telefon   32  267-91-34     faks: 32 267-91-34

2.NAZWA NADANA ZAMÓWIENIU PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO

„Remont kapitalny i modernizacja dachu w budynku Przedszkola Miejskiego Nr 6 połączony z likwidacją i utylizacją azbestu”

3.NAZWY FIRM, SIEDZIBĘ I ADRESY WYKONAWCÓW, KTÓRZY ZŁOŻYLI OFERTY

Numer oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy

Cena brutto

1.

Firma Ogólnobudowlana „DEKBUD” Wojciech Jerzakowski, Skiereszowo 3A, 62-200 Gniezno


            748 028,68 zł

2.

Zakład Remontowo Budowlany Jędrzejczyk,
ul. Łomżyńska 1/1, 41-219 Sosnowiec


534 560,62 zł

3

Konsorcjum firm: Lider: EFEKT Sp. z o.o.,
ul. E.Orzeszkowej 4, 41-103 Siemianowice Śląskie
Partner 1 - KONSERWATOR II Stefania Kucab, ul. Bytomska 35/5, 41-103 Siemianowice Śląskie
Partner 2 – AM-EKO Agnieszka Ostry, ul. 1 Maja 246A, 41-710 Ruda Śląska

 
            530 698,57 zł

4

MPGKiM Sp. z o.o., ul. Śmiłowskiego 15, 41-100 Siemianowice Śl.

            489 975,22 zł

5

Zakład Budowlany „WIECHA” Stanisław Pietruszka, ul. Spacerowa 59, Słowik,42-263 Wrzosowa

            583 805,18 zł

6

Firma Budowlana „MORCIN” Krzysztof Jagieła, osiedle Młynne 103A, 34-452 Ochotnica Dolna

            479 612,17 zł

7

„MEDREWEX” Sp. z o.o., ul. Pokoju 91, 42-504 Będzin

410 111,59 zł

8

Konsorcjum: 1. Zakład Remontowo-Usługowy
Andrzej Łukowicz, ul. Lenartowicza 19, 41-219 Sosnowiec, 2. Firma Remontowo-Budowlana „UTIL” Stanisław Zacłona, ul. Dolna 8, 32-310 Klucze Ryczówek

            582 377,78 zł

9

Firma Usługowo-Handlowa „NOWIX” Mariusz Nowak, ul. Krakowska 31, 32-065 Krzeszowice

            490 822,14 zł

4.NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREGO OFERTĘ WYBRANO ORAZ    
UZASADNIENIE JEJ WYBORU

„MEDREWEX” Sp. z o.o., ul. Pokoju 91, 42-504 Będzin

Uzasadnienie wyboru: Najkorzystniejsza oferta.

5.  4 Wykonawców  zostało wykluczonych.

6.  4 oferty zostały odrzucone.

7. Termin, po którego upływie umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta - 27.04.2011r.
                                          

PREZYDENT MIASTA
Łukasz Komoniewski

         

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Będzinie
Informację opublikował:Joanna Tomasik
Data publikacji:21.04.2011 07:49
Wytworzył lub odpowiada za treść:Joanna Tomasik
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Joanna Tomasik
Data aktualizacji:21.04.2011 07:49