ZAMIESZCZONO DNIA 14.06.2011r.

 

ZAPYTANIE OFERTOWE NA ZADANIE PN.: „Ogłoszenia prasowe dla projektu pn.: „Wygraj swoją przyszłość”, realizowanego przez miasto Będzin w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet IX: Rozwój wykształcenia
i kompetencji
w regionach, Działanie 9.1: Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych
świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.2: Wyrównywanie szans edukacyjnych
uczniów z grup o utrudnionym dostępie
do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych, współfinansowanym
ze środków Unii Europejskiej w ramach Eur
opejskiego Funduszu Społecznego”Treść dokumentu zamieszczono poniżej   
w załącznikach.

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zapytanie ofertowe
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Będzinie
Informację opublikował:Joanna Tomasik
Data publikacji:14.06.2011 13:48
Wytworzył lub odpowiada za treść:Joanna Tomasik
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Joanna Tomasik
Data aktualizacji:14.06.2011 13:53