ZAMIESZCZONO DNIA 24.06.2011r.

 

PROTOKÓŁ POSTĘPOWANIA NA ZADANIE PN.:

„Ogłoszenia prasowe dla projektu pn.: „Wygraj swoją przyszłość”, realizowanego przez miasto Będzin w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet IX: Rozwój wykształcenia
i kompetencji
w regionach, Działanie 9.1: Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.2: Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie
do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych, współfinansowanych
ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego"

 

Treść dokumentu zamieszczono poniżej
w załącznikach.

 

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Protokół postępowania
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Będzinie
Informację opublikował:Elżbieta Nowicka
Data publikacji:24.06.2011 11:34
Wytworzył lub odpowiada za treść:Joanna Tomasik
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Elżbieta Nowicka
Data aktualizacji:24.06.2011 11:43