dotyczy: Zorganizowanie dla 65 beneficjentów Projektu Rozwój i upowszechnienie form aktywnej integracji w MOPS Będzin, wsparcia realizowanego jako: Zakres I - poradnictwo indywidualne i grupowe w zakresie podniesienia kompetencji życiowych i umiejętności społeczno - zawodowych wraz z treningiem kompetencji i umiejętności społecznych. Zakres II - poradnictwo specjalistyczne (grupowe i indywidualne) w zakresie wsparcia psychologicznego i prawnego. Zakres III - zajęcia z zakresu pracy w środowisku rodzinnym..

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Informacja o rozstrzygnięciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Będzinie
Informację opublikował:Tomasz Lison
Data publikacji:14.07.2011 11:23
Wytworzył lub odpowiada za treść:Dorota Chycka-Kowalczyk
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Aleksandra Bartosz
Data aktualizacji:12.09.2012 09:51