Zarządzenie Nr 26/2011
Prezydenta Miasta Będzina
z dnia 11 kwietnia 2011 roku


w sprawie: wprowadzenia zasad i trybu przeprowadzania kontroli wewnętrznej w jednostkach organizacyjnych Gminy Będzin.

Na podstawie: : art. 33 ust. 3 i 5 Ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami)                           

zarządzam:

§1

Wprowadzi zasady i tryb przeprowadzania kontroli wewnętrznych, określone w "Regulaminie przeprowadzania kontroli wewnętrznej w jednostkach organizacyjnych Gminy Będzin", stanowiącym załącznik do niniejszego Zarządzenia.

§2

Wykonanie zarządzenia powierzyć Naczelnikowi Wydziału Audytu i Kontroli Wewnętrznej.

§3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


Prezydent Miasta Będzina
\-\ Łukasz Komoniewski

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Wprowadzenie zasad i trybu przeprowadzania kontroli wewnętrznej w jednostkach organizacyjnych Gminy Będzin
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Będzinie
Informację opublikował:Aleksandra Bartosz
Data publikacji:19.07.2011 18:09
Wytworzył lub odpowiada za treść:Justyna Majer
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Aleksandra Bartosz
Data aktualizacji:06.10.2011 12:53