Zarządzenie Nr 27/2011
Prezydenta Miasta Będzina
z dnia 11 kwietnia 2011 roku


w sprawie: wprowadzenia zasad i trybu przeprowadzania kontroli wewnętrznej w Urzędzie Miejskim w Będzinie

Na podstawie: : art. 33 ust. 3 i 5 Ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami)

zarządzam:

§1

Wprowadzi zasady i tryb przeprowadzania kontroli wewnętrznych, określone w "Regulaminie przeprowadzania kontroli wewnętrznej w Urzędzie Miejskim w Będzinie", stanowiącym załącznik do niniejszego Zarządzenia.

§2

Wykonanie zarządzenia powierzyć Naczelnikowi Wydziału Audytu i Kontroli Wewnętrznej.

§3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


 
Prezydent Miasta Będzina
\-\ Łukasz Komoniewski

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:
Wprowadzenie zasad i trybu przeprowadzania kontroli wewnętrznej w Urzędzie Miejskim w Będzinie
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Będzinie
Informację opublikował:
Data publikacji:
19.07.2011 18:15
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Justyna Majer
Data na dokumencie:
Brak
Informację aktualizował:
Data aktualizacji:
06.10.2011 12:52

Rejestr zmian dokumentu