Stanowisko ds. Kontroli i Nadzoru Właścicielskiego 1.  
 2. Do zakresu rzeczowego w szczególności należy:
  1. Wykonywanie kontroli wewnętrznej w Urzędzie i w jednostkach podległych na podstawie upoważnienia Prezydenta i w sposób określony w procedurach wewnętrznych.
  2. Przeprowadzanie kontroli doraźnych w komórkach organizacyjnych Urzędu oraz w jednostkach organizacyjnych gminy na polecenie Prezydenta i zgodnie z upoważnieniem.
  3. Przekazywanie informacji kierownikowi Wydziału Urzędu lub miejskiej jednostki organizacyjnej o wynikach kontroli, ze wskazaniem celowości podjęcia środków zaradczych i usprawniających, w razie stwierdzenia nieprawidłowości,
  4. Opracowywanie materiałów pokontrolnych takich jak:
  a) protokołów kontroli,
  b) projektów wystąpień pokontrolnych Prezydenta do jednostki kontrolowanej.
  5. Sporządzenie projektów planów kontroli wewnętrznej na dany rok kalendarzowy.
  6. Sporządzanie rocznych sprawozdań z wykonanych kontroli.
  7. Prowadzenie rejestru przeprowadzonych kontroli.
  8. Nadzór nad działalnością spółek prawa handlowego z udziałem Gminy Będzin w tym:
  1) współpraca z komórkami organizacyjnymi Urzędu Miejskiego w sprawie działalności Rad Nadzorczych i Zarządów spółek z udziałem Gminy dla potrzeb Prezydenta,
  2) opiniowanie do decyzji Prezydenta propozycji zmian w statutach, umowach w spółkach ze 100% udziałem Gminy,
  3) monitorowanie sytuacji ekonomiczno-finansowej spółek,
  4) okresowe przeprowadzanie kontroli wybranych zagadnień w spółkach,
  5) kompletowanie dokumentacji spółek prawa handlowego z udziałem Gminy w zakresie związanym z nadzorem właścicielskim.
  9. Opiniowanie, we współpracy z komórkami organizacyjnymi Urzędu Miejskiego, spraw związanych z działalnością statutową spółek w zakresie gospodarki komunalnej i gospodarki nieruchomościami.
 3. Wykonywanie innych zadań zgodnie z właściwością rzeczową.

Powrót

Załączniki

 • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Stanowisko ds. Kontroli i Nadzoru Właścicielskiego
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Będzinie
Informację opublikował:Aleksandra Bartosz
Data publikacji:27.09.2011 14:55
Wytworzył lub odpowiada za treść:Łukasz Komoniewski
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Michał Karoń
Data aktualizacji:02.03.2015 15:04