Do zadań Prezydenta należy w szczególności:

 1. przygotowywanie projektów uchwał Rady;
 2. określenie sposobu wykonywania uchwał;
 3. gospodarowanie mieniem komunalnym; 
 4. wykonywanie budżetu;
 5. zatrudnianie i zwalnianie kierowników gminnych jednostek organizacyjnych;
 6. kierowanie bieżącymi sprawami gminy i reprezentowanie gminy na zewnątrz;
 7. kierowanie pracą Urzędu;
 8. opracowywanie planów operacyjnych ochrony przed powodzią oraz ogłaszanie i odwoływanie pogotowia i alarmu przeciwpowodziowego;
 9. zarządzanie ewakuacji z obszarów bezpośrednio zagrożonych w przypadkach, jeżeli w  inny sposób nie można usunąć bezpośredniego niebezpieczeństwa dla życia ludzi lub  dla mienia;
 10. przedkładanie organom nadzoru uchwał Rady i zarządzeń Prezydenta;
 11. powoływanie i odwoływanie swojego zastępcy lub zastępców i określanie ich liczby;
 12. wydawanie decyzji w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej;
 13. składanie oświadczeń woli w zakresie zarządu mieniem;Pod bezpośrednim nadzorem Prezydenta pozostają następujące Wydziały i Referaty:

 1. Biuro Informacji
 2. Audytor Wewnętrzny
 3. Referat Kontroli Wewnętrznej
 4. Biuro Ochrony Informacji Niejawnych
 5. Biuro Współpracy z Zagranicą
 6. Wydział Edukacji
 7. Urząd Stanu Cywilnego
 8. Straż Miejska
 9. Miejskie Centrum Reagowania Kryzysowego


Prezydent współpracuje ze spółkami:

 1. PTHU "Interpromex" Sp. z o.o. w Będzinie
 2. MPWiK Sp. z o.o. w Będzinie
 3. MZBM Sp. z o.o. w Będzinie
 4. EKOPEC Sp. zo.o. w Będzinie
 5. PKM Sp. zo.o. w Sosnowcu
 6. Agencją Rozwoju Lokalnego S.A. w Sosnowcu
 7. TBS "CENTRUM" Sp. z o.o. w Będzinie


Prezydent nadzoruje pracę następujących jednostek organizacyjnych z terenu miasta:

 1. Żłobka Nr 1;
 2. Przedszkola Nr 1;
 3. Przedszkola Nr 2;
 4. Przedszkola Nr 4;
 5. Przedszkola Nr 5;
 6. Przedszkola Nr 6;
 7. Przedszkola Nr 8;
 8. Przedszkola Nr 9;
 9. Przedszkola Nr 10;
 10. Przedszkola Nr 11;
 11. Przedszkola Nr 12;
 12. Przedszkola Nr 13;
 13. Przedszkola Nr 14;
 14. Przedszkola Nr 15;
 15. Szkoły Podstawowej Nr 1;
 16. Szkoły Podstawowej Nr 4;
 17. Szkoły Podstawowej Nr 6;
 18. Szkoły Podstawowej Nr 8;
 19. Szkoły Podstawowej Nr 10;
 20. Szkoły Podstawowej Nr 11;
 21. Gimnazjum Nr 1;
 22. Gimnazjum Nr 3;
 23. Miejski Zespół Szkół Nr 1;
 24. Miejski Zespół Szkół Nr 2;
 25. Miejski Zespół Szkół Nr 3;
 26. Miejski Zespół Szkół Nr 4;

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:
Prezydent Miasta - kompetencje
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Będzinie
Informację opublikował:
Data publikacji:
26.06.2003 13:14
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Jacek Trześniewski
Data na dokumencie:
Brak
Informację aktualizował:
Data aktualizacji:
06.09.2010 14:19

Rejestr zmian dokumentu

06.09.2010 14:19 Edycja dokumentu (Michał Wiśniewski)
02.09.2010 13:06 Edycja dokumentu (Michał Wiśniewski)
02.09.2010 12:40 Edycja dokumentu (Michał Wiśniewski)
25.05.2007 11:20 Edycja dokumentu (Aleksandra Bartosz)
19.03.2007 10:14 Edycja dokumentu (Aleksandra Bartosz)
14.03.2007 09:09 Edycja dokumentu (Aleksandra Bartosz)
14.03.2007 09:03 Edycja dokumentu (Aleksandra Bartosz)
11.12.2006 13:48 Edycja dokumentu (Aleksandra Bartosz)
11.12.2006 13:43 Edycja dokumentu (Aleksandra Bartosz)
26.10.2006 09:27 Dodano załącznik "Sprawozdanie z działalności Prezydenta
Miasta Będzina za okres od 2002 do 2006 roku"

(Aleksandra Bartosz)
26.09.2006 09:15 Dodano załącznik "7) Sprawozdanie z działalności
Prezydenta Miasta Będzina za okres od 27 czerwca 2006 roku
do 25 września 2006 roku"

(Aleksandra Bartosz)
27.06.2006 08:39Dodano załącznik "6) Sprawozdanie z działalności
Prezydenta Miasta Będzina za okres od 29 maja 2006 roku do
26 czerwca 2006 roku"
(Aleksandra Bartosz)
30.05.2006 08:52Dodano załącznik "5) Sprawozdanie z działalności
Prezydenta Miasta Będzina za okres od 25 kwietnia 2006 roku
do 29 maja 2006 r."
(Aleksandra Bartosz)
27.04.2006 12:32Dodano załącznik "4) Sprawozdanie z działalności
Prezydenta Miasta Będzina za okres od 28 marca 2006 roku do
24 kwietnia 2006 roku "
(Aleksandra Bartosz)
29.03.2006 10:53Dodano załącznik "3) Sprawozdanie z działalności
Prezydenta Miasta Będzina za okres od 28 lutego 2006 roku
do 27 marca 2006 roku "
(Aleksandra Bartosz)
01.03.2006 11:17Dodano załącznik "2) Sprawozdanie z działalności
Prezydenta Miasta Będzina za okres od 24 stycznia 2006 roku
do 26 lutego 2006 roku"
(Aleksandra Bartosz)
24.01.2006 10:02Dodano załącznik "1) Sprawozdanie z działalności
Prezydenta Miasta Będzina za okres od 29 grudnia 2005 roku
do 22 stycznia 2006 roku"
(Aleksandra Bartosz)
30.12.2005 11:47Dodano załącznik "8.Sprawozdanie z działalności
Prezydenta Miasta Będzina za okres od 29 listopada 2005
roku do 28 grudnia 2005 roku "
(Aleksandra Bartosz)
30.11.2005 10:53Dodano załącznik "7.Sprawozdanie z działalności
Prezydenta Miasta Będzina za okres od 27 października 2005
roku do 28 listopada 2005 roku"
(Aleksandra Bartosz)
27.10.2005 11:01Dodano załącznik "6.Sprawozdanie z działalności
Prezydenta Miasta Będzina za okres od 1 października 2005
roku do 26 października 2005 roku "
(Aleksandra Bartosz)
18.10.2005 09:27 Edycja dokumentu (Aleksandra Bartosz)
18.10.2005 09:26Dodano załącznik "5.Sprawozdanie z działalności
Prezydenta Miasta Będzina za okres od 27 czerwca 2005 roku
do 30 września 2005 roku "
(Aleksandra Bartosz)
29.06.2005 14:49Dodano załącznik "4.Sprawozdanie z działalności
Prezydenta Miasta Będzina za okres od 29 kwietnia 2005 roku
do 24 czerwca 2005 roku "
(Aleksandra Bartosz)
17.05.2005 09:47Dodano załącznik "3.Sprawozdanie z działalności
Prezydenta Miasta Będzina za okres od 1 marca 2005 roku do
27 kwietnia 2005 roku"
(Aleksandra Bartosz)
09.03.2005 14:17Dodano załącznik "2.Sprawozdanie z działalności
Prezydenta Miasta Będzina za okres od 1 lutego 2005 roku do
25 lutego 2005 roku "
(Aleksandra Bartosz)
01.02.2005 13:15Dodano załącznik "1.Sprawozdanie z działalności
Prezydenta Miasta Będzina za okres od 30 grudnia 2004 roku
do 29 stycznia 2005 roku"
(Aleksandra Bartosz)
01.02.2005 13:15Dodano załącznik "Sprawozdanie z działalności Prezydenta
Miasta Będzina za okres od 29 listopada 2004 roku do 28
grudnia 2004 roku"
(Aleksandra Bartosz)
06.12.2004 12:12Dodano załącznik "Sprawozdanie z działalności Prezydenta
Miasta Będzina za okres od 27 października 2004 roku do 26
listopada 2004 roku "
(Aleksandra Bartosz)
28.10.2004 14:59Dodano załącznik "Sprawozdanie z działalności Prezydenta
Miasta Będzina za okres od 27 września 2004 roku do 26
października 2004 roku"
(Aleksandra Bartosz)
28.09.2004 12:56Dodano załącznik "Sprawozdanie z działalności Prezydenta
Miasta Będzina za okres od 28 czerwca 2004 roku do 24
września 2004 roku "
(Aleksandra Bartosz)
01.07.2004 13:03Zmieniono tytuł załącznika z "Sprawozdanie z
działalności Prezydenta Miasta Będzina za okres od 6
stycznia 2003 roku do 20 lutego 2004 roku" na "Sprawozdanie
z działalności Prezydenta Miasta Będzina za okres od 6
stycznia 2004 roku do 20 lutego 2004 roku"
(Aleksandra Bartosz)
01.07.2004 13:02Dodano załącznik "Sprawozdanie z działalności Prezydenta
Miasta Będzina za okres od 27 kwietnia 2004 roku do 25
czerwca 2004 roku "
(Aleksandra Bartosz)
01.06.2004 14:32Dodano załącznik "Sprawozdanie z działalności Prezydenta
Miasta Będzina za okres od 6 stycznia 2003 roku do 20
lutego 2004 roku"
(Aleksandra Bartosz)
01.06.2004 14:31Dodano załącznik "Sprawozdanie z działalności Prezydenta
Miasta Będzina za okres od 2 grudnia 2003 roku do 29
grudnia 2003 roku"
(Aleksandra Bartosz)
01.06.2004 14:30Dodano załącznik "Sprawozdanie z działalności Prezydenta
Miasta Będzina za okres od 30 października 2003 roku do 30
listopada 2003 roku"
(Aleksandra Bartosz)
01.06.2004 14:30Dodano załącznik "Sprawozdanie z działalności Prezydenta
Miasta Będzina za okres od 23 września 2003 roku do 24
października 2003 roku"
(Aleksandra Bartosz)
01.06.2004 14:26Dodano załącznik "Sprawozdanie z działalności Prezydenta
Miasta Będzina za okres od 01 lipca 2003 roku do 19
września 2003 roku"
(Aleksandra Bartosz)
01.06.2004 14:24Dodano załącznik "Sprawozdanie z działalności Prezydenta
Miasta Będzina za okres od 05 maja 2003 roku do 20 czerwca
2003 roku"
(Aleksandra Bartosz)
01.06.2004 14:23Dodano załącznik "Sprawozdanie z działalności Prezydenta
Miasta Będzina za okres od 28 stycznia 2003 roku do 21
lutego 2003 roku"
(Aleksandra Bartosz)
01.06.2004 14:22Dodano załącznik "Sprawozdanie z działalności Prezydenta
Miasta Będzina za okres od 18 grudnia 2002 roku do 24
stycznia 2003 roku"
(Aleksandra Bartosz)
01.06.2004 14:21Dodano załącznik "Sprawozdanie z działalności Prezydenta
Miasta Będzina za okres od 05 grudnia 2002 roku do 16
grudnia 2002 roku"
(Aleksandra Bartosz)
01.06.2004 14:20Dodano załącznik "Sprawozdanie z działalności Prezydenta
Miasta Będzina za okres od 20 listopada 2002 roku do 03
grudnia 2002 roku"
(Aleksandra Bartosz)
26.06.2003 13:35 Edycja dokumentu (Jacek Trześniewski)
26.06.2003 13:14 Utworzenie dokumentu. (Jacek Trześniewski)