ZAMIESZCZONO DNIA  09.11.2011r.

PISMO DO WYKONAWCÓW 1   NA ZADANIE PN.: Zakup
i dostawa tablic interaktywnych, projektorów multimedialnych, laptopów, radiomagnetofonów
oraz kserokopiarki dla potrzeb
Projektu pn.  "Będzińska szkoła równych szans" realizowanego w ramach POKL Priorytet IX "Rozwój wykształcenia i kompetencji
w regionach", Działanie 9.1 " Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty", Poddziałanie 9.1.2 "Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych"

Treść dokumentu zamieszczono poniżej
w załącznikach.

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Do Wykonawców 1
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Będzinie
Informację opublikował:Joanna Tomasik
Data publikacji:09.11.2011 14:41
Wytworzył lub odpowiada za treść:Joanna Tomasik
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Joanna Tomasik
Data aktualizacji:09.11.2011 14:41