XXXVI Sesja Rady Miejskiej w Będzinie

Uchwały Rady Miejskiej z dnia 2 lutego 2009 r.

w sprawie:

 • zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Będzina dla terenu położonego w dzielnicy Małobądz przy drodze krajowej DK86
  Uchwała Nr XXXVI/534/2009

XXXVII Sesja Rady Miejskiej w Będzinie

Uchwały Rady Miejskiej z dnia 2 marca 2009 r.

w sprawie:

 • przyjęcia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom zatrudnionym w przedszkolach, szkołach i placówkach prowadzonych przez miasto Będzin dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, a także nagród za osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze.
  Uchwała Nr XXXVII/599/2009
 • utworzenia na terenie gminy Będzin obwodów głosowania w szpitalu i domu pomocy społecznej dla przeprowadzenia wyborów do Parlamentu Europejskiego
  Uchwała Nr XXXVII/600/2009
 • podziału miasta Będzina na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów i granic
  Uchwała Nr XXXVII/601/2009

 XXXVIII Sesja Rady Miejskiej w Będzinie

Uchwały Rady Miejskiej z dnia 23 marca 2009 r.

w sprawie:

 • zmiany uchwały Nr VI/80/2007 Rady Miejskiej w Będzinie z dnia 26 marca 2007 r. w sprawie ustanowienia dorocznych Nagród Miasta Będzina za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury oraz określenia szczegółowych zasad i trybu ich przyznawania
  Uchwała Nr XXXVIII/603/2009

 XLI Sesja Rady Miejskiej w Będzinie

Uchwały Rady Miejskiej z dnia 9 czerwca 2009 r.

w sprawie:


 

XLV Sesja Rady Miejskiej w Będzinie

Uchwały Rady Miejskiej z dnia 26 października 2009 r.

w sprawie:

 • określenia limitu nowo wydanych licencji na zarobkowy przewóz osób taksówkami na rok 2010
  Uchwała Nr XLV/794/2009
 • zwolnienia od podatku od nieruchomości na 2010 rok nieruchomości lub ich części zajętych na cele statutowe publicznych zakładów opieki zdrowotnej.
  Uchwała Nr XLV/796/2009
 • zwolnień do podatku od nieruchomości na 2010 rok
  Uchwała Nr XLV/797/2009
 • wysokości opłat od posiadania psów i zwolnień z opłat od posiadania psów obowiązujących na terenie miasta Będzina od 1 stycznia 2010 roku
  Uchwała Nr XLV/798/2009


 

XLVI Sesja Rady Miejskiej Będzina

Uchwały Rady Miejskiej z dnia 30 listopada 2009 r.

w sprawie:

 

XLVII Sesja Rady Miejskiej Będzina

Uchwały Rady Miejskiej z dnia 28 grudnia 2009 r.

w sprawie:

 • określenia wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych, ochrony przed bezdomnymi zwierzętami oraz prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części na terenie miasta Będzina
  Uchwała Nr XLVII/873/2009
 • określenia górnych stawek opłat za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
  Uchwała Nr XLVII/880/2009

 

Powrót

Załączniki

 • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:
Akty prawa miejscowego - 2009 r.
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Będzinie
Informację opublikował:
Data publikacji:
24.11.2011 08:51
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:
Brak
Informację aktualizował:
Data aktualizacji:
24.11.2011 09:23