V Sesja Rady Miejskiej Będzina

Uchwały Rady Miejskiej z dnia 1 lutego 2011 roku

 

 • trybu i sposobu powołania i odwołania członków Miejskiego Zespołu Interdyscyplinarnego do spraw przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania
  Uchwała Nr V/38/2011
 • zmiany uchwały Nr XXX/450/2008 Rady Miejskiej w Będzinie z dnia 27 października 2008 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie miasta Będzina od 1 stycznia 2009 roku
  Uchwała Nr V/41/2011
 • uchylenia uchwały Nr IV/39/2007 Rady Miejskiej w Będzinie z dnia 29 stycznia 2007 roku w sprawie poboru opłaty skarbowej w drodze inkasa przez Regionalny Ośrodek Kształcenia Kadr przy Izbie Skarbowej w Katowicach z siedzibą 42 – 500 Będzin, ul. I Armii Wojska Polskiego 1
  Uchwała Nr V/42/2011

VI Sesja Rady Miejskiej Będzina

Uchwały Rady Miejskiej z dnia 28 lutego 2011 roku

 • uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Będzina dla terenu położonego przy Alei Kołłątaja
  Uchwała Nr VI/55/2011

VIII Sesja Rady Miejskiej Będzina

Uchwały Rady Miejskiej z dnia 28 marca 2011 roku

 • uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Będzina dla osiedla Gzichów położonego pomiędzy ulicami: Świerczewskiego, Piastowską, Akacjową
  Uchwała Nr VIII/71/2011

XI Sesja Rady Miejskiej Będzina

Uchwały Rady Miejskiej z dnia 30 maja 2011 roku

w sprawie:

 • określenia zasad i trybu przyznawania oraz wysokości stypendiów sportowych dla zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe w międzynarodowym lub krajowym współzawodnictwie sportowym
  Uchwała Nr XI/96/2011

XII Sesja Rady Miejskiej Będzina

Uchwały Rady Miejskiej z dnia 29 czrwca 2011 roku

w sprawie:

 • ustanowienia oraz określenia wysokości, zasad i trybu przyznawania nagród i wyróżnień za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury
  Uchwała Nr XII/109/2011
 • ustanowienia oraz określenia wysokości, zasad i trybu przyznawania nagród i wyróżnień dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe oraz trenerów i innych osób wyróżniających się osiągnięciami w działalności sportowej
  Uchwała Nr XII/110/2011

XIII Sesja Rady Miejskiej Będzina

Uchwały Rady Miejskiej z dnia 24 sierpnia 2011 roku

w sprawie:

 • ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% (z wyjątkiem piwa) alkoholu, przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży oraz w miejscu sprzedaży
  Uchwała Nr XIII/126/2011
 • prowadzenia zmian w uchwale Nr XII/115/2011 Rady Miejskiej Będzina z dnia 29 czerwca 2011 roku w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla prowadzonych na terenie miasta Będzina niepublicznych szkół, przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania
  Uchwała Nr XIII/127/2011

XIV Sesja Rady Miejskiej Będzina

Uchwały Rady Miejskiej z dnia 26 września 2011 roku

w sprawie:

 • określenia zasad i trybu udzielania dotacji celowej na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków
  Uchwała Nr XIV/142/2011
 • wprowadzenia zmiany w uchwale Nr XXXIII/462/2008 Rady Miejskiej w Będzinie z dnia 1 grudnia 2008 roku w sprawie zasad korzystania z niektórych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej, sposobu ustalania opłat za ich korzystanie oraz powierzenia prezydentowi miasta uprawnienia do stanowienia o ich wysokości
  Uchwała Nr XIV/146/2011

XVI Sesja Rady Miejskiej Będzina

Uchwały Rady Miejskiej z dnia 28 listopada 2011 roku

w sprawie:

XVII Sesja Rady Miejskiej Będzina

Uchwały Rady Miejskiej z dnia 21 grudnia 2011 roku

w sprawie:

 • zmian budżetu miasta Będzina na 2011 rok
  Uchwała Nr XVII/187/2011
 • uzupełnienia formularzy na podatek od nieruchomości obowiązujących na terenie miasta Będzina od 1 stycznia 2012 roku
  Uchwała Nr XVII/188/2011, IN-1, DN-1
 • wprowadzenia zmian do uchwały Nr XVI/164/2011 Rady Miejskiej Będzina z dnia 28 listopada 2011 roku w sprawie określenia wysokości opłaty od posiadania psów i zwolnień z opłaty od posiadania psób obowiązującej na terenie miasta Będzina od 1 stycznia 2012 roku
  Uchwała Nr XVII/189/2011
 • wprowadzenia zmiany w załączniku nr 1 do uchwały Nr XVI/162/2011 Rady Miejskiej Będzina z dnia 28 listopada 2011 roku w sprawie ustalenia wysokości stawek, zasad i poboru opłaty targowej obowiązujących na terenie miasta Będzina od 1 stycznia 2012 roku
  Uchwała Nr XVII/190/2011

Powrót

Załączniki

 • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Akty prawa miejscowego - 2011 r.
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Będzinie
Informację opublikował:Aleksandra Bartosz
Data publikacji:24.11.2011 11:48
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Aleksandra Bartosz
Data aktualizacji:12.01.2012 07:56