STWIERDZENIE WŁASNORĘCZNOŚCI PODPISU

INFORMUJE SIĘ, że w myśl ustawy z 14 lutego 1991 roku - Prawo o notariacie (t.j. Dz.U. z 2002 r. nr 42, poz. 369 ze zm.) poświadczanie własnoręczności podpisu co do zasady zastrzeżone jest dla notariuszy.
W związku z art. 101 cytowanej Ustawy Minister Sprawiedliwości może, w drodze rozporządzenia, upoważnić organy samorządu terytorialnego i banki mające swoją siedzibę w miejscowościach, w których nie ma kancelarii notarialnej, do sporządzania niektórych poświadczeń dokonywanych przez notariusza.
Jako że w mieście funkcjonują kancelarie notarialne, w Urzędzie Miasta można dokonywać stwierdzenia własnoręczności podpisu tylko w przypadkach zastrzeżonych 
  ustawie  z   dnia   17   grudnia   1998    o   emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz.U. z 2004 nr 39 poz. 353 z póź. zm.), tj.

  • Własnoręczność podpisu na oświadczeniach (deklaracjach) i formularzach rentowych wymaganych do uzyskania lub pobierania rent z instytucji zagranicznych,
  • Własnoręczność podpisu emeryta lub rencisty w sprawie dalszego prawa do pobierania świadczeń określonych ustawą,
  • Własnoręczność podpisu świadków w sprawie postępowania o świadczenie emerytalno-rentowe i zasad wypłaty tych świadczeń.

Pozostałych  poświadczeń  własnoręczności  podpisu   można   dokonać  wyłącznie w kancelariach notarialnych.
Przykładowo   podajemy  adresy  kancelarii  notarialnych  mających swoje  siedziby w Będzinie:

  • Aleja Kołłątaja 40, notariusz Renata Ciastoń, Wioletta Szarek 
    tel. 32 267-52-64, 267-83-86
  • ul. Sączewskiego 17, notariusz Marek Wieczorek tel. 32 267-69-44
  • ul. Sienkiewicza 23, notariusz Wojciech Kapuścik tel. 32 267-44-04
  • ul. Rybna 1, notariusz Katarzyna Różycka tel. 32 77-83-111

Koszt stwierdzenia własnoręczności podpisu w kancelarii notarialnej wynosi 20 zł  + podatek VAT.

Wzór podania

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Stwierdzenie własnoręczności podpisu
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Będzinie
Informację opublikował:Aleksandra Bartosz
Data publikacji:06.02.2004 15:30
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Aleksandra Bartosz
Data aktualizacji:29.04.2011 11:00