ZAMIESZCZONO DNIA  02.12.2011r.

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY NA ZADANIE PN.: Zakup i dostawa tablic interaktywnych, projektorów multimedialnych, laptopów, radiomagnetofonów  oraz kserokopiarki dla potrzeb Projektu pn.  "Będzińska szkoła równych szans" realizowanego w ramach POKL Priorytet IX "Rozwój wykształcenia i kompetencji  w regionach", Działanie 9.1 " Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty", Poddziałanie 9.1.2 "Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym
dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych"

Treść dokumentu zamieszczono poniżej
w załącznikach.

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Będzinie
Informację opublikował:Joanna Tomasik
Data publikacji:02.12.2011 13:03
Wytworzył lub odpowiada za treść:Joanna Tomasik
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Joanna Tomasik
Data aktualizacji:02.12.2011 13:04