ZAMIESZCZONO DNIA 09.12.2011r.

ZAPYTANIE OFERTOWE NA ZADANIE PN.: Wykonanie
i dostawa materiałów informacyjno-promocyjnych

dla projektu pn. „Wygraj swoją przyszłość” realizowanym

w ramach  POKL Priorytet IX „Rozwój wykształcenia

i kompetencji w regionach”, Działanie 9.1
„Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych
w systemie oświaty”, Poddziałanie 9.1.2 „Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych”

Treść dokumentów zamieszczono poniżej
w załącznikach.

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Protokół postępowania
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Będzinie
Informację opublikował:Joanna Tomasik
Data publikacji:09.12.2011 11:47
Wytworzył lub odpowiada za treść:Joanna Tomasik
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Joanna Tomasik
Data aktualizacji:09.12.2011 11:59