Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego
 
Uchwała w sprawie:


 

 

 1. uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Będzina dla terenu położonego przy ul. Odkrywkowej w dzielnicy Łagisza
  Uchwała Nr XXXVII/306/1997 - tekst planu
  załącznik Nr 1 - rysunek planu
 2. uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Będzina dla terenów położonych w dzielnicach: Syberka, Grodziec, Łagisza
  Uchwała Nr XXXIX/311/1997 - tekst planu                                                              
  Załącznik Nr 1 - rysunek planu
 3. uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Będzina dla terenów położonych w Będzinie przy ul. Krakowskiej, ul. Krętej i ul. Nowotki - nieaktualny
  Uchwała Nr V/49/1999 - tekst planu                                                                      
  Załącznik Nr 1 - rysunek planu                                                          
 4. uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla mieszkaniowego przy ul. Namiarkowej w Będzinie - obowiązywał do 28.10.2015r. nieaktualny
  Uchwała Nr V/48/1999 - tekst planu                                                                      
  Załącznik Nr 1 - rysunek planu
 5. uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Będzina dla terenu położonego w dzielnicy Syberka, przy ulicy Małobądzkiej
  Uchwała Nr XV/166/1999- tekst planu
  załącznik Nr 1 - rysunek planu
 6. uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Będzina dla terenu położonego w dzielnicy Syberka u zbiegu ulic Czeladzkiej i Zwycięstwa
  Uchwała Nr XXV/321/2000 - tekst planu
  Załącznik Nr 1 - rysunek planu
 7. uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Będzina dla terenu położonego w dzielnicy Łagisza, przy ulicy Odkrywkowej
  Uchwała Nr XXV/315/2000 - tekst planu                                                                        
  Załącznik Nr 1 - rysunek planu
 8. uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Będzina dla terenu położonego w dzielnicy Gzichów, przy ulicy Akacjowej 
  Uchwała Nr XXVI/360/2000 - tekst planu                                                                 
  Załącznik Nr 1 - rysunek planu
 9. uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Będzina dla terenu położonego w dzielnicy Grodziec, przy ul. Doroty
  Uchwała Nr XXX/417/2000 - tekst planu  
  Załącznik Nr 1 - rysunek planu
 10. uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Będzina dla terenu położonego w dzielnicy Syberka przy ul. Czeladzkiej 
  Uchwała XXXIV/487/2001 - tekst planu 
  Załącznik Nr 1 - rysunek planu
 11. uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Będzina dla terenu położonego w dzielnicy Łagisza, przy ul. Odkrywkowej
  Uchwała XXXII/470/2001 - tekst planu 
  Załącznik Nr 1 - rysunek planu
 12. uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Będzina dla terenu położonego w dzielnicy Grodziec, przy ul. Mickiewicza
  Uchwała Nr XXXII/471/2001 - tekst planu                                                              
  Załącznik Nr 1 - rysunek planu
 13. uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Będzina dla terenu położonego w dzielnicy Ksawera, przy ul. Siemońskiej 
  Uchwała XXXVII/516/2001 - tekst planu                                                                
  Załącznik Nr 1 - rysunek planu
 14. uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Będzina dla terenu położonego w dzielnicy Łagisza, przy ul. Niepodległości 
  Uchwała Nr XLI/563/2001  - tekst planu                                                                 
  Załącznik Nr 1 - rysunek planu
 15. uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Będzina dla terenu położonego w dzielnicy Syberka przy ulicy 9-Maja 
  Uchwała Nr XLII/587/2001 - tekst planu                                                                
  Załącznik Nr 1 - rysunek planu
 16. uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Będzina dla terenu położonego w dzielnicy Łagisza przy ulicy Pustkowie i DK86 
  Uchwała Nr XLII/588/2001 - tekst planu                                                                
  Załącznik Nr 1 - rysunek planu
 17. uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Będzina dla terenu położonego w Będzinie przy ul. Jabłoniowej - nieaktualny
  Uchwała Nr XLVI/649/2002 - tekst planu                                                                
  Załącznik Nr 1 - rysunek planu
 18. miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Będzina dla terenu "Kijowa"
  Uchwała Nr XLVIII/673/2002  - tekst planu                                                            
  Załącznik Nr 1 - rysunek planu
 19. uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Będzina dla terenu położonego w dzielnicy Ksawera, przy ul. Stawowej 
  Uchwała Nr LII/694/2002 - tekst planu                                                                  
  Załącznik Nr 1 - rysunek planu
 20. uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Będzina dla terenu położonego w Będzinie w dzielnicy Grodziec przy ul. Nowotki-Poprzeczna  nieaktualny
  Uchwała Nr IX/78/2003 - tekst planu 
  Załącznik Nr 1 - rysunek planu
 21. uchwalenia   miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Będzina dla terenu położonego w dzielnicy Grodziec przy ul. Wróblewskiego- nieaktualny
  Uchwała Nr XXV/270/2004 - tekst planu
  Załącznik Nr 1 - rysunek planu
 22. uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Będzina w dzielnicy Łagisza - nieaktualny
  Uchwała Nr XXVII/310/2004 - tekst planu
  Załącznik Nr 1 - rysunek planu                                                                  
 23. uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Będzina  w dzielnicy Małobądz  - nieaktualny
  Uchwała Nr XXVII/312/2004 - tekst planu
  Załącznik Nr 1 - rysunek planu
 24. uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Będzina dla terenu położonego w dzielnicy Syberka przy ul. Zwycięstwa 
  Uchwała Nr XXVII/325/2004 - tekst planu
  Załącznik Nr 1 - rysunek planu
 25. uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Będzina dla terenu położonego w dzielnicy Grodziec przy ulicy Wolności
  Uchwała Nr LI/556/2006 - test uchwały
  Załącznik Nr 1 - rysunek planu
 26. miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Będzina dla terenu położonego w dzielnicy Grodziec 
  Uchwała Nr LII/570/2006 - tekst planu
  Załącznik Nr 1 - rysunek planu
 27. uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Będzina dla terenu położonego w dzielnicy Małobądz - nieaktualny
  Uchwała Nr LVI/609/2006 - tekst planu
  Załącznik Nr 1 - rysunek planu
 28. uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Będzina dla terenu położonego w dzielnicy Ksawera, przy ul. Siemońskiej 
  Uchwała Nr V/53/2007 - tekst planu
  Załącznik Nr 1 - rysunek planu
 29. uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Będzina dla terenu położonego w dzielnicy Małobądz przy ulicy sierżanta Grzegorza Załogi nieaktualny
  Uchwała Nr IX/112/2007 - tekst planu
  Załącznik Nr 1 - rysunek planu
 30. uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Będzina dla terenu położonego w dzielnicy Grodziec przy ul. Różyckiego
  Uchwała Nr XX/224/2008 - tekst planu
  Załącznik Nr 1 - rysunek planu
 31. uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Będzina dla terenu położonego w dzielnicy Grodziec                                        
  Uchwała Nr XX/225/2008 - tekst planu
  Załącznik Nr 1 - rysunek planu                
 32. uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Będzina dla terenu położonego przy ulicy Wolności
  Uchwała Nr XXI/244/2008 - tekst planu
  Załącznik Nr 1 - rysunek planu
 33. uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Będzina dla terenu położonego w dzielnicy Grodziec przy ulicy Wolności
  Uchwała Nr XXX/446/2008 - tekst planu
  Załącznik Nr 1 - rysunek planu
 34. uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Będzina dla terenu położonego w dzielnicy Małobądz przy ulicy Jesionowej - Topolowej - nieaktualny
  Uchwała Nr XXXIII/461/2008 - tekst planu 
  Załącznik Nr 1 - rysunek planu
 35. uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Będzina dla terenu położonego w dzielnicy Małobądz przy drodze krajowej DK86 - nieaktualny
  Uchwała Nr XXXVI/534/2009 - tekst planu
  Załącznik Nr 1 - rysunek planu
 36. uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  m. Będzina - nie obowiązuje od 29.01.2014r.  nieaktualny
  Uchwała Nr XLI/709/2009 - tekst planu
  Załącznik Nr 1 - rysunek planu
 37. uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Będzina dla terenu położonego w dzielnicy Łagisza w obrębie ulic: Dąbrowskiej, Bory, Podłosie, Podleśnej, Niepiekło nieaktualny
  Uchwała Nr XLIV/783/2009 - tekst planu
  Załącznik Nr 1 - rysunek planu
 38. uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Będzina, dla terenu położonego  w dzielnicy Śródmieście
  Uchwała Nr XLVI/855/2009 - tekst planu
  Załącznik Nr 1 - rysunek planu
 39. uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Będzina dla terenu położonego w dzielnicy Warpie przy Alei Kołłątaja
  Uchwała Nr L/919/2010
  Załącznik Nr 1 - rysunek planu
 40. uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Będzina dla terenu położonego w dzielnicy Łagisza u zbiegu ulic Świerczewskiego i Odkrywkowej nieaktualny
  Uchwała Nr LIII/950/2010 - tekst planu
  załącznik Nr 1 - rysunek planu
 41. uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Będzina dla terenu położonego w dzielnicy Warpie
  Uchwała Nr LIV/960/2010 - tekst planu
  Załącznik Nr 1 - rysunek planu
 42. uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Będzina dla terenu położonego w dzielnicy Grodziec przy ul. Boleradz
  Uchwała Nr LVI/971/2010 - tekst planu
  załącznik Nr 1 - rysunek planu
 43. uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Będzina dla terenu położonego przy ul. Świerczewskiego
  Uchwała Nr LVI/972/2010 - tekst planu
  Załącznik Nr 1 - rysunek planu
 44. uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Będzina dla terenu położonego przy Alei Kołłątaja
  Uchwała Nr VI/55/2011- tekst planu
  Załącznik Nr 1 - rysunek planu
 45. uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Będzina dla osiedla Gzichów położonego pomiędzy ulicami: Świerczewskiego, Czeladzką, Piastowską, Akacjową
  Uchwała Nr VIII/71/2011 - tekst planu
  Załącznik Nr 1 - rysunek planu
 46. zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Będzina dla terenu położonego przy ulicy Brzozowickiej
  Uchwała Nr XX/224/2012
  Załącznik Nr 1 - rysunek planu
 47. miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Będzina dla terenu położonego przy ulicy Sportowej
  Uchwała Nr XXIX/298/2012
  Załącznik nr 1 - rysunek planu
 48. miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Będzina dla terenu położonego w obrębie ulic Brzozowickiej, Siemońskiej, Wiejskiej, Krętej, Zielonej
  Uchwała Nr XLV/435/2013 - tekst planu
  Załącznik nr 1 - rysunek planu
 49. miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Będzina dla terenu położonego w dzielnicy Warpie przy ulicach Krakowskiej, Podsiadły, Orlej
  Uchwała Nr XLVII/469/2014
  Uchwała Nr VIII/53/2015
  Załącznik Nr 1 - rysunek planu
 50. miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Będzina dla terenu położonego w dzielnicy Łagisza w rejonie ulicy Odkrywkowej i potoku Psarskiego
  Uchwała Nr IV/21/2015 - tekst planu
 51. miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Będzina dla terenu położonego w dzielnicy Grodziec w rejonie Góry Parcina w obrębie ulic: Wojska Polskiego, Barlickiego, Kempy, Kijowskiej oraz Strzyżowickiej
  Uchwała Nr IV/22/2015 - tekst planu
 52. miejscowego palnu zagospodarowania przestrzennego miasta Będzina dla osiedla mieszkaniowego położonego w rejonie ul. Namiarkowej
  Uchwała Nr XII/82/2015 - tekst planu
  Załącznik Nr 1 - rysunek planu
  Załącznik Nr 2 - rozstrzygnięcie nadzorcze
 53. miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Będzina dla terenu położonego w dzielnicy Łagisza w obrębie ulic: Parkowej, Pokoju, Energetycznej, Dąbrowskiej, Bory, Podłosie, Podleśnej, Niepiekło oraz rzeki Przemszy
  Uchwała Nr XVI/129/2016 - tekst planu
  Załącznik Nr 1 - rysunek planu
 54. miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Będzina dla terenu położonego przy Al. Kołłątaja
  Uchwała Nr XXVII/207/2016 tekst
  Załącznik rysunek planu
 55. miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Będzina dla terenu położonego w dzielnicy Małobądz
  Uchwała Nr XXVII/208/2016 tekst
  Załącznik rysunek planu
  Rozstrzygnięcie nadzorcze
 56. miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Będzina dla terenu położonego
  w dzielnicy Śródmieście
  Uchwała Nr LII/456/2018 tekst
  Załącznik 1 rysunek planu
 57. miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Będzina dla terenu położonego
  w dzielnicy Grodziec przy ulicy Wolności
  Uchwała Nr LII/455/2018 tekst
 58. miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Będzina dla terenu położonego w rejonie ulic: Wolności, Sadowej, i Modrzewiowej - część A
  Uchwała Nr XXI/157/2020pdf
  Uchwała Nr XXI/157/2020pdf
  Rysunek Planu
 59.  miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Będzina dla terenu położonego w dzielnicy Łagisza przy ulicy Odkrywkowej, Niepodległości, Pokoju, Parkowej oraz granicą z Gminą Psary – część A
  Uchwała Nr XXVII/202/2020pdf
  Uchwała Nr XXVII/202/2020tekst
 60. miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Będzina dla terenu położonego w dzielnicy Łagisza w rejonie ulicy Bory i granicy z gminą Psary
  Uchwała Nr XXX/232/2021pdf
  Uchwała Nr XXX/232/2021tekst
 61. miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Będzina dla terenu położonego w rejonie ulic: Małobądzkiej, Sportowej i Zawodzie
  Uchwała Nr XLVIII/389/2022tekst
 62. zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Będzina dla terenu położonego w dzielnicy Łagisza u zbiegu ulic Świerczewskiego i Odkrywkowej, przyjętego uchwałą Nr LIII/950/2010 Rady Miejskiej Będzina z dnia 31 maja 2010 roku
  Uchwała Nr XLVIII/390/2022tekst
  Rozstrzygnięcie nadzorcze
 63. zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Będzina dla terenu położonego w dzielnicy Łagisza u zbiegu ulic Świerczewskiego i Odkrywkowej, przyjętego uchwałą Nr LIII/950/2010 Rady Miejskiej Będzina z dnia 31 maja 2010 roku
  Uchwała Nr L/403/2022tekst
 64. miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Będzina dla terenu położonego w dzielnicy Grodziec „Osówka”
  Uchwała Nr L/404/2022tekst
 65. miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Będzina dla terenu położonego w dzielnicy „Grodziec” w rejonie ulic: Czesława Miłosza, Hugona Kołłątaja oraz Waleriana Wróblewskiego
  Uchwała Nr L/405/2022tekst

 

 

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Będzina
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Będzinie
Informację opublikował:
Data publikacji:
13.02.2004 08:14
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:
Brak
Informację aktualizował:
Data aktualizacji:
26.10.2022 12:37

Rejestr zmian dokumentu

26.10.2022 12:37 Edycja dokumentu (Piotr Witelus)
26.10.2022 12:35 Edycja dokumentu (Piotr Witelus)
25.10.2022 10:06 Edycja dokumentu (Piotr Witelus)
20.09.2022 13:25 Edycja dokumentu (Piotr Witelus)
20.09.2022 13:21 Dodano załącznik "Uchwała Nr L.405.2022 Rady Miejskiej
Będzina z dnia 15 września 2022 r..pdf"

(Piotr Witelus)
20.09.2022 13:21 Dodano załącznik "Uchwała Nr L.404.2022 Rady Miejskiej
Będzina z dnia 15 września 2022 r..pdf"

(Piotr Witelus)
20.09.2022 13:21 Dodano załącznik "Uchwała Nr L.403.2022 Rady Miejskiej
Będzina z dnia 15 września 2022 r..pdf"

(Piotr Witelus)
20.09.2022 10:52 Edycja dokumentu (Piotr Witelus)
20.09.2022 10:51 Dodano załącznik "ROZSTRZYGNIĘCIE NADZORCZE.pdf"
(Piotr Witelus)
01.07.2022 09:35 Edycja dokumentu (Piotr Witelus)
01.07.2022 09:33 Dodano załącznik "Uchwała XLVIII.389.2022 Rady Miejskiej
Będzina z dnia 9 czerwiec 2022 r..pdf"

(Piotr Witelus)
01.07.2022 09:33 Dodano załącznik "Uchwała XLVIII.390.2022 Rady Miejskiej
Będzina z dnia 9 czerwiec 2022 r..pdf"

(Piotr Witelus)
11.05.2021 12:45 Edycja dokumentu (Piotr Witelus)
11.05.2021 12:45 Dodano załącznik "Uchwała Nr XXX.232.2021 Rady Miejskiej
Będzina z dnia 28 stycznia 2021 r..pdf"

(Piotr Witelus)
11.05.2021 12:44 Edycja dokumentu (Piotr Witelus)
11.05.2021 12:43 Dodano załącznik "Uchwała Nr XXX.232.2021 Rady Miejskiej
Będzina z dnia 28 stycznia 2021 r..pdf"

(Piotr Witelus)
02.12.2020 14:55 Edycja dokumentu (Piotr Witelus)
02.12.2020 14:53 Dodano załącznik "Uchwała Nr XXVII.2020.2020tekst"
(Piotr Witelus)
02.12.2020 14:53 Dodano załącznik "Uchwała Nr XXVII.2020.2020pdf"
(Piotr Witelus)
04.05.2020 12:40 Edycja dokumentu (Piotr Witelus)
04.05.2020 12:37 Dodano załącznik "Rysunek.pdf" (Piotr Witelus)
04.05.2020 12:37 Dodano załącznik "Uchwała XXI.157.2020 r.pdf"
(Piotr Witelus)
28.06.2018 16:00 Edycja dokumentu (Michał Karoń)
28.06.2018 15:59 Dodano załącznik "Miejscowy plan zagospodarowania
przestrzennego ul. Wolności"

(Michał Karoń)
28.06.2018 15:58 Edycja dokumentu (Michał Karoń)
28.06.2018 15:56 Dodano załącznik "Mapa Śródmieście"
(Michał Karoń)
28.06.2018 15:55 Dodano załącznik "Miejscowy plan zagospodarownia
przestrzennego Śródmieście"

(Michał Karoń)
17.01.2017 12:12 Edycja dokumentu (Michał Karoń)
17.01.2017 12:10 Dodano załącznik "rozstrzygniecie nadzorcze - mpzp
Małobądz.pdf"

(Michał Karoń)
30.12.2016 12:15 Edycja dokumentu (Michał Karoń)
30.12.2016 12:13 Dodano załącznik "Załącznik do Uchwały XXVII.207.2016
Rady Miejskiej Będzina z dnia 30 listopada 2016 "

(Michał Karoń)
30.12.2016 12:13 Dodano załącznik "Załącznik do Uchwały XXVII.208.2016
Rady Miejskiej Będzina z dnia 30 listopada 2016 "

(Michał Karoń)
30.12.2016 12:09 Edycja dokumentu (Michał Karoń)
02.06.2016 08:39 Edycja dokumentu (Michał Karoń)
23.02.2016 12:46 Edycja dokumentu (Michał Karoń)
23.02.2016 12:44 Dodano załącznik "Załącznik do Uchwały Nr XVI.129.2016
Rady Miejskiej Będzina z dnia 27 stycznia 2016r"

(Michał Karoń)
23.02.2016 12:44 Dodano załącznik "Uchwała Nr XVI.129.2016 Rady Miejskiej
Będzina z dnia 27 stycznia 2016r"

(Michał Karoń)
17.11.2015 13:11 Edycja dokumentu (Michał Karoń)
06.11.2015 13:01 Edycja dokumentu (Michał Karoń)
06.11.2015 12:59 Dodano załącznik "Załącznik 2 do Uchwały Nr XII/82/2015
Rady Miejskiej Będzina z dnia 30 września 2015 roku "

(Michał Karoń)
06.11.2015 12:59 Dodano załącznik "Załącznik 1 do Uchwały Nr XII/82/2015
Rady Miejskiej Będzina z dnia 30 września 2015 roku "

(Michał Karoń)
06.11.2015 12:59 Dodano załącznik "Uchwała Nr XII/82/2015 Rady Miejskiej
Będzina z dnia 30 września 2015 roku "

(Michał Karoń)
28.05.2015 13:53 Edycja dokumentu (Michał Karoń)
28.05.2015 13:52 Dodano załącznik "Uchwała Nr VIII/53/2015 Rady Miejskiej
Będzina z dnia 6 maja 2015 r. "

(Michał Karoń)
28.05.2015 09:31Dodano załącznik "UchwaLa Nr VIII/53/2015 Rady"
(Michał Karoń)
28.05.2015 09:29 Edycja dokumentu (Michał Karoń)
28.05.2015 09:24Dodano załącznik "97. UchwaLa Nr VIII/53/2015 Rady
Miejskiej Będzina z dnia 06 maja 2015 r. "
(Michał Karoń)
28.05.2015 08:25 Edycja dokumentu (Michał Karoń)
28.05.2015 08:24 Edycja dokumentu (Michał Karoń)
23.02.2015 13:48 Edycja dokumentu (Michał Karoń)
23.02.2015 13:41 Dodano załącznik "Miejscowy plan zagospodarowania
przestrzennego "

(Michał Karoń)
23.02.2015 13:41 Dodano załącznik "Miejscowy plan zagospodarowania
przestrzennego "

(Michał Karoń)
28.03.2014 09:09 Edycja dokumentu (Michał Karoń)
28.03.2014 09:07 Zmieniono tytuł załącznika z "94. Załącznik do Uchwały
Nr XLVII/469/2014 Rady Miejskiej Będzina z dnia 26 lutego
2014 r." na "Załącznik do Uchwały Nr XLVII/469/2014 Rady
Miejskiej Będzina z dnia 26 lutego 2014 r."

(Michał Karoń)
28.03.2014 09:06 Dodano załącznik "94. Załącznik do Uchwały Nr
XLVII/469/2014 Rady Miejskiej Będzina z dnia 26 lutego
2014 r."

(Michał Karoń)
28.03.2014 09:01 Edycja dokumentu (Michał Karoń)
10.02.2014 15:02 Edycja dokumentu (Michał Karoń)
10.02.2014 14:51 Edycja dokumentu (Michał Karoń)
10.02.2014 14:44 Edycja dokumentu (Michał Karoń)
08.10.2013 10:04 Edycja dokumentu (Michał Karoń)
14.05.2013 13:01 Edycja dokumentu (Michał Karoń)
14.05.2013 13:00 Edycja dokumentu (Michał Karoń)
14.05.2013 08:41 Edycja dokumentu (Aleksandra Bartosz)
13.05.2013 16:04 Edycja dokumentu (Michał Karoń)
13.05.2013 16:01 Edycja dokumentu (Michał Karoń)
13.05.2013 15:59 Edycja dokumentu (Michał Karoń)
13.05.2013 15:58 Edycja dokumentu (Michał Karoń)
13.05.2013 15:56 Edycja dokumentu (Michał Karoń)
13.05.2013 15:54 Edycja dokumentu (Michał Karoń)
13.05.2013 15:52 Edycja dokumentu (Michał Karoń)
13.05.2013 15:47 Edycja dokumentu (Michał Karoń)
13.05.2013 15:46 Edycja dokumentu (Michał Karoń)
13.05.2013 15:39 Edycja dokumentu (Michał Karoń)
13.05.2013 15:36 Edycja dokumentu (Michał Karoń)
01.02.2013 13:22 Edycja dokumentu (Aleksandra Bartosz)
01.02.2013 13:13 Edycja dokumentu (Michał Karoń)
01.02.2013 13:07 Edycja dokumentu (Michał Karoń)
01.02.2013 13:04 Edycja dokumentu (Michał Karoń)
14.06.2012 13:28 Edycja dokumentu (Aleksandra Bartosz)
14.06.2012 13:23 Dodano załącznik "-" (Aleksandra Bartosz)
24.05.2012 13:51 Edycja dokumentu (Aleksandra Bartosz)
24.05.2012 13:47 Zmieniono tytuł załącznika z "Uchwała Nr XX/224/2008
Rady Miejskiej w Będzinie z dnia 26 marca 2012 r. " na
"Uchwała Nr XX/224/2012 Rady Miejskiej w Będzinie z dnia
26 marca 2012 r. "

(Aleksandra Bartosz)
24.05.2012 13:46 Zmieniono tytuł załącznika z "Załącznik do Uchwały Nr
XX/224/2008 Rady Miejskiej w Będzinie z dnia 26 marca 2012
r. " na "Załącznik do Uchwały Nr XX/224/2012 Rady
Miejskiej w Będzinie z dnia 26 marca 2012 r. "

(Aleksandra Bartosz)
24.05.2012 13:41 Dodano załącznik "Załącznik do Uchwały Nr XX/224/2008
Rady Miejskiej w Będzinie z dnia 26 marca 2012 r. "

(Aleksandra Bartosz)
24.05.2012 13:41 Dodano załącznik "Uchwała Nr XX/224/2008 Rady Miejskiej w
Będzinie z dnia 26 marca 2012 r. "

(Aleksandra Bartosz)
23.05.2012 14:12 Edycja dokumentu (Aleksandra Bartosz)
23.05.2012 14:09 Dodano załącznik "UchwaLa Nr XXI/244/2008 Rady Miejskiej w
Będzinie z dnia 31 marca 2008 r."

(Aleksandra Bartosz)
02.09.2011 10:50 Edycja dokumentu (Aleksandra Bartosz)
02.09.2011 10:44 Edycja dokumentu (Aleksandra Bartosz)
02.09.2011 10:38 Dodano załącznik "Uchwała NR VI/55/2011"
(Aleksandra Bartosz)
02.09.2011 10:38 Dodano załącznik "Załącznik Nr 1 do Uchwały NR
VI/55/2011 "

(Aleksandra Bartosz)
02.09.2011 10:38 Dodano załącznik "Uchwała NR VIII/71/2011"
(Aleksandra Bartosz)
02.09.2011 10:38 Dodano załącznik "Załącznik Nr 1 do Uchwały
VIII/71/2011"

(Aleksandra Bartosz)
20.12.2010 11:18 Edycja dokumentu (Michał Wiśniewski)
20.12.2010 11:16 Dodano załącznik "LVI 972 2010"
(Michał Wiśniewski)
20.12.2010 11:16 Dodano załącznik "UCHWAŁA NR.LVI.972.2010"
(Michał Wiśniewski)
20.12.2010 11:16 Dodano załącznik "LVI 971 2010"
(Michał Wiśniewski)
20.12.2010 11:16 Dodano załącznik "UCHWAŁA NR.LVI.971.2010"
(Michał Wiśniewski)
20.12.2010 11:13 Edycja dokumentu (Michał Wiśniewski)
29.11.2010 10:52 Edycja dokumentu (Aleksandra Bartosz)
22.11.2010 08:12 Edycja dokumentu (Aleksandra Bartosz)
22.11.2010 07:57 Edycja dokumentu (Aleksandra Bartosz)
19.11.2010 07:33 Edycja dokumentu (Michał Wiśniewski)
19.11.2010 07:32 Dodano załącznik "L 919 2010"
(Michał Wiśniewski)
18.11.2010 13:36 Edycja dokumentu (Michał Wiśniewski)
18.11.2010 13:34 Edycja dokumentu (Michał Wiśniewski)
18.11.2010 13:32 Edycja dokumentu (Michał Wiśniewski)
18.11.2010 13:31 Dodano załącznik "UCHWAŁA NR XX 225 2008"
(Michał Wiśniewski)
18.11.2010 13:31 Dodano załącznik "Uchwała Nr XX 224 2008 "
(Michał Wiśniewski)
18.11.2010 12:29 Edycja dokumentu (Michał Wiśniewski)
18.11.2010 11:44 Edycja dokumentu (Michał Wiśniewski)
18.11.2010 11:44 Dodano załącznik "ZAŁ.DO UCHWAŁY NR 49"
(Michał Wiśniewski)
18.11.2010 11:43 Edycja dokumentu (Michał Wiśniewski)
18.11.2010 11:29 Edycja dokumentu (Michał Wiśniewski)
18.11.2010 11:25 Edycja dokumentu (Michał Wiśniewski)
18.11.2010 11:24 Dodano załącznik "ZAŁĄCZNIK DO UCHWAŁY XXXIX.311.97"
(Michał Wiśniewski)
18.11.2010 11:15 Edycja dokumentu (Michał Wiśniewski)
18.11.2010 11:13 Dodano załącznik "48" (Michał Wiśniewski)
18.11.2010 11:08 Edycja dokumentu (Michał Wiśniewski)
18.11.2010 11:03 Edycja dokumentu (Michał Wiśniewski)
18.11.2010 10:49 Edycja dokumentu (Michał Wiśniewski)
18.11.2010 10:47 Dodano załącznik "ZAŁ.DO UCHWAŁY 649"
(Michał Wiśniewski)
18.11.2010 10:36 Edycja dokumentu (Michał Wiśniewski)
18.11.2010 10:29 Edycja dokumentu (Michał Wiśniewski)
18.11.2010 10:28 Edycja dokumentu (Michał Wiśniewski)
18.11.2010 10:25 Edycja dokumentu (Michał Wiśniewski)
18.11.2010 10:14 Dodano załącznik "ZAŁ.DO UCHWAŁY XL.II.587.2001"
(Michał Wiśniewski)
18.11.2010 10:14 Dodano załącznik "ZAŁ.DO UCHWAŁY NR XXXVII.516.2001"
(Michał Wiśniewski)
18.11.2010 10:14 Dodano załącznik "ZAŁ.DO UCHWAŁY NR XXXIV.487.2001"
(Michał Wiśniewski)
18.11.2010 10:14 Dodano załącznik "ZAŁ.DO UCHWAŁY NR XXXII.471.2001"
(Michał Wiśniewski)
18.11.2010 10:14 Dodano załącznik "ZAŁ.DO UCHWAŁY NR XXX.470.2001"
(Michał Wiśniewski)
18.11.2010 10:14 Dodano załącznik "ZAŁ.DO UCHWAŁY NR XLVIII.673.2002"
(Michał Wiśniewski)
18.11.2010 10:14 Dodano załącznik "ZAŁ.DO UCHWAŁY NR XLII.588.2001"
(Michał Wiśniewski)
18.11.2010 10:14 Dodano załącznik "ZAŁ.DO UCHWAŁY NR XLI.563.2001"
(Michał Wiśniewski)
18.11.2010 10:04 Dodano załącznik "ZAŁ.DO UCHWAŁY NR LII.694.2002"
(Michał Wiśniewski)
18.11.2010 10:04 Dodano załącznik "ZAŁ.DO UCHWAŁY NR IX.78.2003"
(Michał Wiśniewski)
18.11.2010 10:04 Dodano załącznik "UCHWAŁA NR.XXXII.471.2001"
(Michał Wiśniewski)
18.11.2010 10:04 Dodano załącznik "UCHWAŁA NR XXXVII.516.2001"
(Michał Wiśniewski)
18.11.2010 10:04 Dodano załącznik "UCHWAŁA NR XXXIV.487.2001"
(Michał Wiśniewski)
18.11.2010 10:04 Dodano załącznik "UCHWAŁA NR XXXII.470.2001"
(Michał Wiśniewski)
18.11.2010 10:04 Dodano załącznik "UCHWAŁA NR XLII.588.2001"
(Michał Wiśniewski)
18.11.2010 10:04 Dodano załącznik "UCHWAŁA NR XLII.587.2001"
(Michał Wiśniewski)
18.11.2010 10:04 Dodano załącznik "UCHWAŁA NR XLI.563.2001"
(Michał Wiśniewski)
18.11.2010 08:59 Edycja dokumentu (Michał Wiśniewski)
18.11.2010 08:57 Edycja dokumentu (Michał Wiśniewski)
18.11.2010 08:48 Dodano załącznik "ZAŁ.DO UCHWAŁY NR XXX.417.2000"
(Michał Wiśniewski)
18.11.2010 08:48 Dodano załącznik "ZAŁ.DO UCHWAŁY NR XXVI.360.2000"
(Michał Wiśniewski)
18.11.2010 08:48 Dodano załącznik "ZAŁ.DO UCHWAŁY XXV.315.2000"
(Michał Wiśniewski)
18.11.2010 08:48 Dodano załącznik "ZAŁ.DO UCHWAŁY V.49.99"
(Michał Wiśniewski)
18.11.2010 08:46 Dodano załącznik "UCHWAŁA NR XXX.417.2000"
(Michał Wiśniewski)
18.11.2010 08:46 Dodano załącznik "UCHWAŁA NR XXVI.360.2000"
(Michał Wiśniewski)
18.11.2010 08:46 Dodano załącznik "UCHWAŁA NR XXV.315.2000"
(Michał Wiśniewski)
18.11.2010 08:46 Dodano załącznik "UCHWAŁA NR V.49.99"
(Michał Wiśniewski)
18.11.2010 08:11 Edycja dokumentu (Michał Wiśniewski)
18.11.2010 08:11 Dodano załącznik "Załącznik nr 1 - rysunek planu"
(Michał Wiśniewski)
18.11.2010 08:09 Edycja dokumentu (Michał Wiśniewski)
18.11.2010 08:02 Dodano załącznik "UCHWAŁA NR XXXVII.306.97"
(Michał Wiśniewski)
18.11.2010 08:02 Dodano załącznik "UCHWAŁA NR XXV.321.2000"
(Michał Wiśniewski)
18.11.2010 08:02 Dodano załącznik "UCHWAŁA NR XXXIX.311.97"
(Michał Wiśniewski)
18.11.2010 07:51 Edycja dokumentu (Michał Wiśniewski)
18.11.2010 07:48 Edycja dokumentu (Michał Wiśniewski)
18.11.2010 07:46 Dodano załącznik "Załącznik nr 1 - rysunek planu"
(Michał Wiśniewski)
17.11.2010 15:19 Edycja dokumentu (Aleksandra Bartosz)
17.11.2010 15:15 Edycja dokumentu (Aleksandra Bartosz)
17.11.2010 15:12 Edycja dokumentu (Aleksandra Bartosz)
17.11.2010 15:06 Edycja dokumentu (Aleksandra Bartosz)
17.11.2010 14:14 Edycja dokumentu (Aleksandra Bartosz)
17.11.2010 14:12 Edycja dokumentu (Aleksandra Bartosz)
17.11.2010 13:59 Edycja dokumentu (Aleksandra Bartosz)
17.11.2010 13:43 Edycja dokumentu (Aleksandra Bartosz)
17.11.2010 13:32 Edycja dokumentu (Aleksandra Bartosz)
17.11.2010 13:15 Edycja dokumentu (Aleksandra Bartosz)
17.11.2010 12:55 Edycja dokumentu (Aleksandra Bartosz)
17.11.2010 12:51 Edycja dokumentu (Aleksandra Bartosz)
17.11.2010 12:49 Edycja dokumentu (Aleksandra Bartosz)
17.11.2010 11:42 Edycja dokumentu (Aleksandra Bartosz)
17.11.2010 11:40 Edycja dokumentu (Aleksandra Bartosz)
17.11.2010 11:38 Edycja dokumentu (Aleksandra Bartosz)
17.11.2010 11:35 Edycja dokumentu (Aleksandra Bartosz)
17.11.2010 11:23 Edycja dokumentu (Aleksandra Bartosz)
17.11.2010 11:19 Edycja dokumentu (Aleksandra Bartosz)
17.11.2010 11:17 Dodano załącznik "Uchwała Nr XLVI/855/2009"
(Aleksandra Bartosz)
17.11.2010 11:11 Edycja dokumentu (Aleksandra Bartosz)
17.11.2010 11:10 Edycja dokumentu (Aleksandra Bartosz)
17.11.2010 11:09 Dodano załącznik "Uchwała Nr L/919/2010"
(Aleksandra Bartosz)
17.11.2010 11:06 Edycja dokumentu (Aleksandra Bartosz)
17.11.2010 11:02 Edycja dokumentu (Aleksandra Bartosz)
17.11.2010 10:54 Edycja dokumentu (Aleksandra Bartosz)
17.11.2010 10:44 Edycja dokumentu (Aleksandra Bartosz)
17.11.2010 10:30 Edycja dokumentu (Aleksandra Bartosz)
17.11.2010 09:41 Edycja dokumentu (Aleksandra Bartosz)
17.11.2010 09:34 Edycja dokumentu (Aleksandra Bartosz)
17.11.2010 09:28 Edycja dokumentu (Aleksandra Bartosz)
17.11.2010 09:17 Edycja dokumentu (Aleksandra Bartosz)
17.11.2010 09:14 Edycja dokumentu (Aleksandra Bartosz)
17.11.2010 09:04 Edycja dokumentu (Aleksandra Bartosz)
17.11.2010 09:00 Dodano załącznik "Uchwała Nr XXVII 325 2004 - tekst
planu"

(Aleksandra Bartosz)
17.11.2010 08:59 Edycja dokumentu (Aleksandra Bartosz)
17.11.2010 08:43 Edycja dokumentu (Aleksandra Bartosz)
17.11.2010 08:25 Edycja dokumentu (Aleksandra Bartosz)
17.11.2010 08:16 Edycja dokumentu (Aleksandra Bartosz)
17.11.2010 08:09 Edycja dokumentu (Aleksandra Bartosz)
17.11.2010 07:50 Edycja dokumentu (Aleksandra Bartosz)
17.11.2010 07:48 Edycja dokumentu (Aleksandra Bartosz)
17.11.2010 07:45 Dodano załącznik "UCHWAŁA NR LIV/960/2010 - tekst planu"
(Aleksandra Bartosz)
16.11.2010 14:27 Edycja dokumentu (Aleksandra Bartosz)
16.11.2010 13:57 Edycja dokumentu (Aleksandra Bartosz)
01.09.2010 11:05 Edycja dokumentu (Michał Wiśniewski)
31.08.2010 10:47 Edycja dokumentu (Michał Wiśniewski)
31.08.2010 10:27 Edycja dokumentu (Michał Wiśniewski)
01.03.2010 12:27 Edycja dokumentu (Michał Wiśniewski)
01.03.2010 12:25 Edycja dokumentu (Michał Wiśniewski)
01.03.2010 12:23 Edycja dokumentu (Michał Wiśniewski)
01.03.2010 12:22 Dodano załącznik "Uchwała Nr XX/225/2008 r."
(Michał Wiśniewski)
01.03.2010 12:21 Edycja dokumentu (Michał Wiśniewski)
14.09.2009 10:25 Edycja dokumentu (Michał Wiśniewski)
10.02.2009 10:16 Edycja dokumentu (Aleksandra Bartosz)
09.01.2009 09:51 Edycja dokumentu (Aleksandra Bartosz)
09.01.2009 09:47 Edycja dokumentu (Aleksandra Bartosz)
23.04.2008 11:48 Edycja dokumentu (Aleksandra Bartosz)
09.04.2008 11:15 Edycja dokumentu (Aleksandra Bartosz)
07.04.2008 13:22 Edycja dokumentu (Aleksandra Bartosz)
28.06.2007 12:07 Edycja dokumentu (Aleksandra Bartosz)
03.04.2007 14:01 Edycja dokumentu (Aleksandra Bartosz)
02.02.2007 12:43 Edycja dokumentu (Aleksandra Bartosz)
08.12.2006 10:18 Edycja dokumentu (Aleksandra Bartosz)
04.10.2006 13:03 Edycja dokumentu (Aleksandra Bartosz)
04.10.2006 13:00 Edycja dokumentu (Aleksandra Bartosz)
04.10.2006 12:46 Edycja dokumentu (Aleksandra Bartosz)
04.10.2006 12:43 Edycja dokumentu (Aleksandra Bartosz)
04.10.2006 12:24 Edycja dokumentu (Aleksandra Bartosz)
04.10.2006 12:14 Edycja dokumentu (Aleksandra Bartosz)
04.10.2006 12:11 Edycja dokumentu (Aleksandra Bartosz)
04.10.2006 12:07 Edycja dokumentu (Aleksandra Bartosz)
04.10.2006 11:57 Edycja dokumentu (Aleksandra Bartosz)
04.10.2006 10:19 Edycja dokumentu (Aleksandra Bartosz)
20.02.2006 09:04Dodano załącznik "Zmiana miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego"
(Aleksandra Bartosz)
20.02.2006 09:03Usunięto załącznik "Zmiana miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego"
(Aleksandra Bartosz)
05.10.2005 12:41Dodano załącznik "Miejscowy plan zagospodarowania
przestrzennego"
(Aleksandra Bartosz)
05.10.2005 12:41Dodano załącznik "Miejscowy plan zagospodarowania
przestrzennego"
(Aleksandra Bartosz)
05.10.2005 12:41Dodano załącznik "Miejscowy plan zagospodarowania
przestrzennego"
(Aleksandra Bartosz)
05.10.2005 12:41Dodano załącznik "Miejscowy plan zagospodarowania
przestrzennego"
(Aleksandra Bartosz)
05.10.2005 12:41Dodano załącznik "Miejscowy plan zagospodarowania
przestrzennego"
(Aleksandra Bartosz)
05.10.2005 12:41Dodano załącznik "Miejscowy plan zagospodarowania
przestrzennego"
(Aleksandra Bartosz)
05.10.2005 12:41Dodano załącznik "Miejscowy plan zagospodarowania
przestrzennego"
(Aleksandra Bartosz)
05.10.2005 12:41Dodano załącznik "Miejscowy plan zagospodarowania
przestrzennego"
(Aleksandra Bartosz)
05.10.2005 12:41Dodano załącznik "Zmiana miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego"
(Aleksandra Bartosz)
05.10.2005 12:21Usunięto załącznik "Zmiana miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego"
(Aleksandra Bartosz)
09.06.2004 08:39Dodano załącznik "Kierunki zagospodarowania
przestrzennego"
(Aleksandra Bartosz)
08.06.2004 11:31Usunięto załącznik "Zmiana miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego"
(Aleksandra Bartosz)
08.06.2004 11:30Usunięto załącznik "Zmiana miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego"
(Aleksandra Bartosz)
08.06.2004 11:30Dodano załącznik "Zmiana miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego"
(Aleksandra Bartosz)
08.06.2004 11:29Dodano załącznik "Zmiana miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego"
(Aleksandra Bartosz)
08.06.2004 11:29Dodano załącznik "Zmiana miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego"
(Aleksandra Bartosz)
08.06.2004 11:28Dodano załącznik "Zmiana miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego"
(Aleksandra Bartosz)
08.06.2004 11:27Dodano załącznik "Zmiana miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego"
(Aleksandra Bartosz)
08.06.2004 11:27Dodano załącznik "Zmiana miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego"
(Aleksandra Bartosz)
08.06.2004 11:26Dodano załącznik "Zmiana miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego"
(Aleksandra Bartosz)
08.06.2004 11:26Dodano załącznik "Zmiana miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego"
(Aleksandra Bartosz)
08.06.2004 11:25Dodano załącznik "Zmiana miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego"
(Aleksandra Bartosz)
08.06.2004 11:25Dodano załącznik "Zmiana miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego"
(Aleksandra Bartosz)
08.06.2004 11:24Dodano załącznik "Zmiana miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego"
(Aleksandra Bartosz)
08.06.2004 11:23Dodano załącznik "Zmiana miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego"
(Aleksandra Bartosz)
08.06.2004 11:21Dodano załącznik "Zmiana miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego"
(Aleksandra Bartosz)
08.06.2004 11:20Dodano załącznik "Zmiana miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego"
(Aleksandra Bartosz)
08.06.2004 11:19Dodano załącznik "Zmiana miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego"
(Aleksandra Bartosz)
08.06.2004 11:18Dodano załącznik "Zmiana miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego"
(Aleksandra Bartosz)
08.06.2004 11:18Dodano załącznik "Zmiana miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego"
(Aleksandra Bartosz)
08.06.2004 11:17Dodano załącznik "Zmiana miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego"
(Aleksandra Bartosz)
08.06.2004 11:17Dodano załącznik "Zmiana miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego"
(Aleksandra Bartosz)
08.06.2004 11:16Dodano załącznik "Zmiana miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego"
(Aleksandra Bartosz)
08.06.2004 11:15Dodano załącznik "Zmiana miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego"
(Aleksandra Bartosz)
08.06.2004 11:15Dodano załącznik "Zmiana miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego"
(Aleksandra Bartosz)
08.06.2004 11:14Dodano załącznik "Zmiana miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego"
(Aleksandra Bartosz)
08.06.2004 11:13Dodano załącznik "Zmiana miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego"
(Aleksandra Bartosz)
08.06.2004 11:11Dodano załącznik "Zmiana miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego"
(Aleksandra Bartosz)
08.06.2004 11:10Dodano załącznik "Zmiana miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego"
(Aleksandra Bartosz)
08.06.2004 11:09Dodano załącznik "Zmiana miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego"
(Aleksandra Bartosz)
08.06.2004 11:09Dodano załącznik "Zmiana miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego"
(Aleksandra Bartosz)
08.06.2004 11:07Dodano załącznik "Zmiana miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego"
(Aleksandra Bartosz)
08.06.2004 11:06Dodano załącznik "Zmiana miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego"
(Aleksandra Bartosz)
13.02.2004 08:14 Utworzenie dokumentu. (Aleksandra Bartosz)
13.02.2004 07:57Dodano załącznik "Załącznik_Wnioski konserwatorskie i
wyznaczenie stref ochrony konserwatorskiej"
(Aleksandra Bartosz)