ZAMIESZCZONO DNIA  19.12.2011r.

SIWZ + ZAŁĄCZNIKI  NA ZADANIE PN.: Wybór
realizatorów zajęć w Projekcie systemowym pn.
"Będzińska szkoła równych szans" realizowanym
w ramach POKL Priorytet IX "Rozwój wykształcenia
i kompetencji w regionach", Działanie 9.1
"Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie
wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych
w systemie oświaty", Poddziałanie 9.1.2 "Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grupo utrudnionym
dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic
w jakości usług edukacyjnych"

Treść dokumentu zamieszczono poniżej
w załącznikach.

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:SIWZ + załączniki
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Będzinie
Informację opublikował:Joanna Tomasik
Data publikacji:19.12.2011 10:50
Wytworzył lub odpowiada za treść:Joanna Tomasik
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Joanna Tomasik
Data aktualizacji:19.12.2011 10:55