ZAMIESZCZONO DNIA  23.12.2011r.

PISMO DO WSZYSTKICH WYKONAWCÓW 1

WYJAŚNIENIA  TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH
WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA ZADANIE PN.:
Wybór
realizatorów zajęć w Projekcie systemowym pn.
"Będzińska szkoła równych szans" realizowanym
w ramach POKL Priorytet IX "Rozwój wykształcenia
i kompetencji w regionach", Działanie 9.1
"Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie
wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych
w systemie oświaty", Poddziałanie 9.1.2 "Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grupo utrudnionym
dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic
w jakości usług edukacyjnych"


Treść dokumentu zamieszczono
poniżej w załącznikach.

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Do Wykonawców 1
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Będzinie
Informację opublikował:Elżbieta Nowicka
Data publikacji:23.12.2011 08:42
Wytworzył lub odpowiada za treść:Joanna Tomasik
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Elżbieta Nowicka
Data aktualizacji:23.12.2011 08:42