Sekretarz Miasta zapewnia warunki prawidłowego funkcjonowania Urzędu w szczególności poprzez:

 1. Organizowanie i koordynowanie pracy komórek organizacyjnych ze szczególnym uwzględnieniem usprawnienia pracy i wdrażania nowych metod zarządzania,
  po wcześniejszym uzgodnieniu z Prezydentem.
 2. Sprawowanie nadzoru nad przestrzeganiem wewnętrznego porządku pracy.
 3. Sprawowanie nadzoru nad funkcjonowaniem komórek organizacyjnych Urzędu
  w zakresie:
  1) przygotowywania materiałów na posiedzenia Komisji Rady,
  2) terminowego przygotowywania i przekazywania do Biura Rady Miejskiej projektów uchwał wnoszonych przez Prezydenta,
  3) terminowego, merytorycznego przygotowywania odpowiedzi na wnioski i interpelacje radnych,
  4) terminowego przygotowania dla Rady informacji z działalności Prezydenta w okresie międzysesyjnym.
 4. Przyjmowanie obywateli w ramach skarg i wniosków, zgodnie z zarządzeniem Prezydenta.
 5. Nadzorowanie pracy podległych komórek organizacyjnych.
 6. Wykonywanie innych zadań zleconych przez Prezydenta.

Sekretarz nadzoruje i koordynuje pracę:

 • Wydział Organizacyjny
 • Biuro Rady Miejskiej
 • Biuro Zamówień Publicznych
 • Stanowisko ds. Kontroli i Nadzoru Właścicielskiego

 

Powrót

Załączniki

 • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Sekretarz - kompetencje
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Będzinie
Informację opublikował:Jacek Trześniewski
Data publikacji:26.06.2003 13:31
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Michał Karoń
Data aktualizacji:26.11.2018 10:35