Plan pracy Rady Miejskiej Będzina na I półrocze 2012 roku

 

Terminy

 

Tematyka

 Styczeń
 1. Program współpracy międzynarodowej Będzina na 2012 rok:
  a) podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia do wiadomości sprawozdania z realizacji uchwały Rady Miejskiej Będzina w sprawie przyjęcia ramowego programu współpracy Będzina z miastami partnerskimi (Tatabanya, Iżewsk, Kaisiadorys) oraz współpracy międzynarodowej z regionem Fife i miastem Basse-Ham w 2011 roku
  b) podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia ramowego programu współpracy Będzina z miastami partnerskimi (Tatabanya, Iżewsk, Kaisiadorys) oraz współpracy międzynarodowej z regionem Fife i miastem Basse-Ham w 2012 roku.
 2. Sprawozdanie z wykonania uchwał Rady Miejskiej w okresie od 8 grudnia 2010 r. do końca 2011 r.
 Luty
 1. Sprawozdanie z realizacji Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za 2011 rok.
 2. Sprawozdanie z realizacji Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii za 2011 rok.
 3. Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Będzina.
 Marzec
 1.  Rok 2012 Będzińskim Rokiem Kultury.
 2. Uroczyste wręczenie Nagród Miasta Będzina za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury.
 3. Uroczyste wręczenie Nagród Miasta Będzina dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe oraz trenerów i innych osób wyróżniających się osiągnięciami w działalności sportowej.
 4. Sprawozdanie z realizacji programu współpracy miasta Będzina z organizacjami pozarządowymi za 2011 rok.
 Kwiecień
 1. Efekty pozyskiwania przez miasto Będzin i placówki oświatowe środków Unii Europejskiej na zadania z zakresu edukacji i wychowania.
 2. Sprawozdanie ze Związku Miast Polskich za 2011 rok.
 Maj
 1.  Dzień Samorządu Terytorialnego.
 2. Informacja o stanie porządku publicznego i bezpieczeństwa mieszkańców Będzina (Policja, Straż Miejska, Państwowa Straż Pożarna, Ochotnicze Straże Pożarne, wymiar sprawiedliwości, służba zdrowia).
 Czerwiec
 1. z tytułu wykonania budżetu.
 2. Informacja o funkcjonowaniu spółek prawa handlowego z udziałem mienia komunalnego.
 3. Informacja o stanie realizacji inwestycji w Będzinie.
 4. Informacja o przygotowaniu do wypoczynku letniego dzieci i młodzieży oraz plan remontów placówek oświatowych w okresie wakacyjnym.
 5. Informacja o wizycie oficjalnej przedstawicieli miast partnerskich (Tatabanya, Iżewsk, Kaisiadorys) podczas Dni Będzina 2012.

 

Powrót

Załączniki

 • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Plan pracy Rady Miejskiej Będzina na I półrocze 2012 roku
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Będzinie
Informację opublikował:Aleksandra Bartosz
Data publikacji:10.01.2012 08:12
Wytworzył lub odpowiada za treść:Sławomir Brodziński
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Aleksandra Bartosz
Data aktualizacji:11.01.2012 10:51