ZAMIESZCZONO DNIA  11.01.2012r.

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ
OFERTY NA ZADANIE PN.:
Wybór realizatorów
zajęć w Projekcie systemowym pn. "Będzińska
szkoła równych szans" realizowanym w ramach POKL
Priorytet IX "Rozwój wykształcenia i kompetencji
w regionach", Działanie 9.1  "Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty", Poddziałanie 9.1.2 "Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grupo utrudnionym dostępie do edukacji
oraz zmniejszenie różnic  w jakości usług edukacyjnych"

Treść dokumentu zamieszczono poniżej
w załącznikach.

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Będzinie
Informację opublikował:Joanna Tomasik
Data publikacji:11.01.2012 12:09
Wytworzył lub odpowiada za treść:Joanna Tomasik
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Joanna Tomasik
Data aktualizacji:11.01.2012 12:57