ZAMIESZCZONO DNIA 03.02.2012r.


PROTOKÓŁ POSTĘPOWANIA NA ZADANIE PN.:
"Usługi cateringowe podczas spotkań
z pracodawcami w ramach"Wygraj swoją Przyszłość",realizowanego przez miasto Będzin
w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet IX: Rozwój wykształcenia i kompetencji
w regionach, Działanie 9.1: Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty Poddziałanie 9.1.2: Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic
w jakości usług edukacyjnych, współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego"

Treść dokumentu zamieszczono poniżej
w załącznikach.

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Protokół postępowania
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Będzinie
Informację opublikował:Elżbieta Nowicka
Data publikacji:03.02.2012 11:25
Wytworzył lub odpowiada za treść:Joanna Tomasik
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Elżbieta Nowicka
Data aktualizacji:03.02.2012 11:27