Do zadań Skarbnika należy w szczególności:

 1. Prowadzenie spraw związanych z gospodarką finansową miasta.
 2. Nadzór nad realizacją i wykonaniem budżetu miasta oraz przestrzeganiem dyscypliny finansowej.
 3. Wykonywanie obowiązków głównego księgowego budżetu.
 4. Kontrasygnowanie oświadczeń woli składanych w imieniu miasta.
 5. Nadzór i koordynowanie realizacji zadań finansowych komórek organizacyjnych Urzędu i jednostek organizacyjnych.
 6. Przyjmowanie obywateli w ramach skarg i wniosków, zgodnie z zarządzeniem Prezydenta.
 7. Wykonywanie innych zadań zleconych przez Prezydenta.


Skarbnik nadzoruje i koordynuje pracę:

 • Wydział Księgowo-Budżetowy;
 • Referat Budżetu;
 • Referat Finansowy;
 • Referat Podatków i Windykacji.

Powrót

Załączniki

 • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Skarbnik Miasta - kompetencje
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Będzinie
Informację opublikował:Jacek Trześniewski
Data publikacji:26.06.2003 13:42
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Michał Karoń
Data aktualizacji:11.03.2015 12:12