ZAMIESZCZONO DNIA 22.03.2012r.ZAPYTANIE OFERTOWE + ZAŁĄCZNIKI NA ZADANIE PN.: Usługi cateringowe podczas spotkań z pracodawcami
w ramach  projektu „Wygraj swoją przyszłość”,
realizowanego przez miasto Będzin w ramach
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet IX:
Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach,
Działanie 9.1: Wyrównywanie szans edukacyjnych
i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych
świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie
9.1.2: Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów
z grup
o utrudnionym dostępie do edukacji
oraz zmniejszanie różnic w jakości usług
edukacyjnych, współfinansowanym ze środków Unii
Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu
Społecznego”


Treść dokumentu zamieszczono poniżej
w załącznikach.

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zapytanie ofertowe
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Będzinie
Informację opublikował:Joanna Tomasik
Data publikacji:22.03.2012 11:56
Wytworzył lub odpowiada za treść:Joanna Tomasik
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Joanna Tomasik
Data aktualizacji:22.03.2012 11:56