ZAMIESZCZONO DNIA 22.03.2012r.

SIWZ + ZAŁĄCZNIKI NA ZADANIE PN.:
D
ostawa pomocy dydaktycznych w ramach projektu systemowego pn."Będzińska szkoła równych szans" realizowanym w ramach POKL Priorytet IX "Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach:, Działanie 9.1"Wyrównywanie szans edukacyjnych
i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty", Poddziałanie 9.1.2 "Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów
z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych" 

Treść dokumentów zamieszczono
poniżej w załącznikach.

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:SIWZ + załączniki
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Będzinie
Informację opublikował:Joanna Tomasik
Data publikacji:22.03.2012 15:29
Wytworzył lub odpowiada za treść:Joanna Tomasik
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Joanna Tomasik
Data aktualizacji:22.03.2012 21:02