ZAMIESZCZONO DNIA 29.03.2012r.


PISMO DO WSZYSTKICH WYKONAWCÓW 1

WYJAŚNIENIA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH

WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA ZADANIE PN.:

Dostawa pomocy dydaktycznych w ramach projektu

systemowego pn."Będzińska szkoła równych szans"

realizowanym w ramach POKL Priorytet IX "Rozwój

wykształcenia i kompetencji w regionach:, Działanie

9.1"Wyrównywanie szans edukacyjnych

i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych

świadczonych w systemie oświaty", Poddziałanie

9.1.2 "Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów

z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz

zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych"Treść dokumentu zamieszczono
poniżej w załącznikach.

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Do Wykonawców 1
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Będzinie
Informację opublikował:Elżbieta Nowicka
Data publikacji:29.03.2012 13:41
Wytworzył lub odpowiada za treść:Joanna Tomasik
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Elżbieta Nowicka
Data aktualizacji:29.03.2012 13:43