ZAMIESZCZONO DNIA 30.03.2012r.PROTOKÓŁ Z POSTĘPOWANIA  NA ZADANIE PN.:
Wynajem sali na potrzeby spotkań z pracodawcami
w ramach  projektu „Wygraj swoją przyszłość”,
realizowanego przez miasto Będzin w ramach
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet IX:
Rozwój
wykształcenia i kompetencji w regionach,
Działanie 9.1: Wyrównywanie szans edukacyjnych

i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych
świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie
9.1.2: Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów
z grup
o utrudnionym dostępie do edukacji
oraz zmniejszanie różnic w jakości usług

edukacyjnych, współfinansowanym ze środków Unii
Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu
Społecznego”


Treść dokumentu zamieszczono poniżej
w załącznikach.


Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Protokół postępowania
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Będzinie
Informację opublikował:Joanna Tomasik
Data publikacji:30.03.2012 12:00
Wytworzył lub odpowiada za treść:Joanna Tomasik
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Joanna Tomasik
Data aktualizacji:30.03.2012 12:00