Informacja

Zgodnie z Ustawą z dnia 19 sierpnia 2011r. o języku migowym i innych środkach komunikownia się (Dz.U. z 2011r., Nr 209, poz. 1243 z późn. zm.) Prezydent Miasta Będzina informuje, iż osoby doświadczające twale lub okresowo trudności w komunikowaniu się, mają prawo do korzystania z usług pozwalających na komunikowanie się.

Kontakt z Urzędem Miejskim w Będzinie możliwy jest w szczególności poprzez:
1. korzystanie z poczty elektronicznej - e-mail: um@um.bedzin.pl,
2. przesyłanie wiadomości SMS-em na numer telefonu 512-876-442,
3. przesyłanie faksów na numer 32/267-91-09,
4. korespondencję pisemną na adres: Urzad Miejski w Będzinie, ul. 11 Listopada 20, 42-500 Będzin.

Zapewniona jest możliwość komunikowania się za pośrednictwem tłumacza języka migowego, a także pracownika Urzędu Miejskiego w Będzinie posługującego się językiem migowym. Pracownikiem tym jest p. Aneta Tarsa - Wydział Organizacyjny, pokój nr 1 (system językowo-migowy).
Można również skorzystać z pomocy osoby przybranej tj. osoby, która ukończyła 16 lat i została wybrana przez osobę zainteresowaną w celu ułatwienia porozumienia z nią i udzielenia jej pomocy w załatwieniu spraw.
 

Osoba zainteresowania załatwieniem sprawy urzędowej przy pomocy tłumacza języka migowego jest zobowiązana zgłosić ten fakt co najmniej na 3 dni robocze przed planowanym terminem jej załatwienia (z wyłączeniem sytuacji nagłych).
W zgłoszeniu należy podać zwięzły opis sprawy oraz wskazać metodę komunikowania się:
- PJM (polski język migowy),
- SJM (system językowo-migowy),
- SKOGN (sposób komunikowania się osób głuchoniemych).

Zgłoszenie winno być dokonane za pomocą dostępnych środków komunikacji  na podny powyżej adres, numer telefonu, faksu lub e-mail.
Może być również dokonane za pośrednictwem platformy e-PUAP, opatrzone podpisem kwalifikowanym lub profilem zaufanym.

Karty usług pomocne w załatwieniu poszczególnych spraw w Urzędzie są dostępne w Systemie Elektronicznej Komunikacji Administracji Publicznej SEKAP  (www.sekap.pl).

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Informacja dla osób niesłyszących
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Będzinie
Informację opublikował:Aleksandra Bartosz
Data publikacji:05.04.2012 10:18
Wytworzył lub odpowiada za treść:Agata Fazan
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Michał Karoń
Data aktualizacji:30.10.2014 10:41