ZAMIESZCZONO DNIA 27.04.2012r.

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY  NA ZADANIE PN.:
D
ostawa pomocy dydaktycznych w ramach projektu systemowego pn."Będzińska szkoła równych szans" realizowanym w ramach POKL Priorytet IX "Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach:, Działanie 9.1"Wyrównywanie szans edukacyjnych
i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty", Poddziałanie 9.1.2 "Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów
z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych" 

Treść dokumentu zamieszczono
poniżej w załącznikach.

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Będzinie
Informację opublikował:Joanna Tomasik
Data publikacji:27.04.2012 11:14
Wytworzył lub odpowiada za treść:Joanna Tomasik
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:
Data aktualizacji:Brak