Rejestr Uchwał Rady Miejskiej - 2002 rok

I Sesja Rady Miejskiej w Będzinie
Uchwały Rady Miejskiej z dnia 19 listopada 2002 r.


w sprawie:

 • wygaśnięcia mandatu Radnego Pana Radosława Barana w okręgu wyborczym nr 1 w Będzinie z listy nr 13 - KWW Platforma Prawa i Obywateli.
  Uchwała Nr I/1/2002
 • wyboru Przewodniczącego Rady Miejskiej w Będzinie.
  Uchwała Nr I/2/2002
 • zmiany Statutu Gminy Miejskiej Będzin.
  Uchwała Nr I/3/2002

II Sesja Rady Miejskiej w Będzinie
Uchwały Rady Miejskiej z dnia 4 grudnia 2002 r.


w sprawie:

 • obsadzenia wygaśniętego mandatu radnego w okręgu wyborczym nr 1 w Będzinie z listy nr 13 - KWW Platforma Prawa i Obywateli.
  Uchwała Nr II/4/2002
 • wysokości stawek, zwolnień, wzorów formularzy w podatku od nieruchomości i wysokości stawek w podatku od posiadania psów na terenie gminy Będzin obowiązujących od 1 stycznia 2003 roku.
  Uchwała Nr II/5/2002
 • wysokości stawek I zwolnień w podatku od środków transportowych obowiązujących na terenie gminy Będzin od 1 stycznia 2003 roku.
  Uchwała Nr II/6/2002
 • wysokości stawek, zasad ustalania i poboru opłaty targowej obowiązującej na terenie gminy Będzin od 1 stycznia 2003 roku.
  Uchwała Nr II/7/2002
 • wzorów formularzy: deklaracji na podatek leśny l podatek rolny obowiązujących na terenie gminy Będzin od 1 stycznia 2003 roku.
  Uchwała Nr II/8/2002
 • zmian budżetu miasta na 2002 rok w związku z wcześniejszą spłatą kredytu inwestycyjnego.
  Uchwała Nr II/9/2002
 • przeniesienia wydatków między działami
  z działu 710     - Działalność usługowa
  do działu 600   - Transport i łączność
  do działu 900   - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
  Uchwała Nr II/10/2002
 • odwołania Skarbnika Miasta Będzina.
  Uchwała Nr II/11/2002
 • powołania Skarbnika Miasta Będzina.
  Uchwała nr II/12/2002
 • ustalenia wynagrodzenia dla Prezydenta Miasta Będzina.
  Uchwała Nr 11/13/2002
 • zwiększenia dochodów i wydatków budżetu miasta na 2002 rok z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu oraz przeniesienia wydatków bieżących na majątkowe.
  Uchwała Nr II/14/2002
 • przeniesienia wydatków między zadaniami, działami, rozdziałami i paragrafami w Gminnym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2002 rok.
  Uchwała Nr II/15/2002
 • zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków przez Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. w Będzinie.
  Uchwała Nr II/16/2002

III Sesja Rady Miejskiej w Będzinie
Uchwały Rady Miejskiej z dnia 17 grudnia 2002 r.

w sprawie:

 • wyboru banku wykonującego bankową obsługę budżetu Urzędu Miejskiego w Będzinie i jednostek organizacyjnych gminy Będzin na lata 2003 - 2005.
  Uchwała Nr III/17/2002 
 • zmiany budżetu miasta na 2002 rok.
  Uchwała Nr III/18/2002
 • wydatków budżetu miasta Będzina, które w 2002 roku nie wygasają z upływem roku budżetowego.
  Uchwała Nr III/19/2002
 • przeniesienia wydatków bieżących na dotacje celowe w dziale 851- Ochrona zdrowia rozdz. 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi
  Uchwała Nr III/20/2002
 • przeniesienia wydatków między działami z działu 710- Działalność usługowa do działu 750 - Administracja publiczna
  Uchwała Nr III/21/2002
 • przeniesienia wydatków między paragrafami w Gminnym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2002 rok.
  Uchwała Nr III/22/2002
 • upoważnienia Przewodniczącego Rady Miejskiej do dokonywania czynności w sprawach z zakresu prawa pracy wobec Prezydenta Miasta Będzina.
  Uchwała Nr III/23/2002
 • powołania Komisji Inwentaryzacyjnej d/s komunalizacji mienia jako doraźnej Komisji Rady Miejskiej.
  Uchwała Nr III/24/2003

IV Sesja Rady Miejskiej w Będzinie
Uchwały Rady Miejskiej z dnia 30 grudnia 2002 r.

w sprawie:

 • budżetu miasta Będzina na 2003 rok.
  Uchwała Nr IV/25/2002
 • zmiany uchwały Nr II/7/2002 Rady Miejskiej w Będzinie z dnia 4 grudnia 2002 roku w sprawie wysokości stawek, zasad ustalania I poboru opłaty targowej obowiązującej na terenie gminy Będzin od 1 stycznia 2003 roku.
  Uchwała Nr IV/26/2002
 • przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Będzina.
  Uchwała Nr IV/27/2002
 • nieodpłatnego przekazania środków trwałych dla Starostwa Powiatowego w Będzinie.
  Uchwała Nr IV/28/2002
 • zwiększenia dochodów z tytułu wpływów z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe i wydatków budżetu miasta na 2002 rok z przeznaczeniem na dotację przedmiotową dla OSP Łagisza.
  Uchwała Nr IV/29/2002
 • wyboru Wiceprzewodniczących Rady Miejskiej w Będzinie.
  Uchwała Nr IV/30/2002
 • ustalenia składów osobowych Komisji stałych Rady Miejskiej w Będzinie.
  Uchwała Nr IV/31/2002
 • wyboru Przewodniczących Komisji stałych Rady Miejskiej w Będzinie.
  Uchwała Nr IV/32/2002
 • ustalenia wysokości diet dla Radnych Rady Miejskiej w Będzinie.
  Uchwała Nr IV/33/2002
 • ramowego planu pracy Rady Miejskiej w Będzinie na I półrocze 2003 roku.
  Uchwała Nr IV/34/2002
 • reprezentowania Gminy miejskiej Będzin w Związku Miast Polskich.
  Uchwała Nr IV/35/2002

Powrót

Załączniki

 • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Rejestr Uchwał Rady Miejskiej - 2002 rok
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Będzinie
Informację opublikował:Aleksandra Bartosz
Data publikacji:21.04.2004 13:31
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Aleksandra Bartosz
Data aktualizacji:21.04.2004 14:21