ZAMIESZCZONO DNIA 22.05.2012r.


ZAPYTANIE OFERTOWE + ZAŁĄCZNIKI NA ZADANIE
PN.
Ogłoszenia prasowe dla projektu pn.:
Wygraj swoją przyszłość”, realizowanego
przez miasto Będzin w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet IX:Rozwój
wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie
9.1: Wyrównywanie szans edukacyjnych
i zapewnienie wysokiej jakości usług
edukacyjnych świadczonych w systemie
oświaty, Poddziałanie 9.1.2: Wyrównywanie
szans edukacyjnych uczniów z grup
o utrudnionym dostępie do edukacji
oraz zmniejszanie różnic w jakości usług
edukacyjnych, współfinansowanym
ze środków Unii Europejskiej w ramach
Europejskiego Funduszu Społecznego”

Treść dokumentu zamieszczono poniżej
w załącznikach.

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zapytanie ofertowe
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Będzinie
Informację opublikował:Elżbieta Nowicka
Data publikacji:22.05.2012 14:34
Wytworzył lub odpowiada za treść:Joanna Tomasik
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Elżbieta Nowicka
Data aktualizacji:22.05.2012 14:37