ZAMIESZCZONO DNIA 29.05.2012r.

PROTOKÓŁ POSTĘPOWANIA NA ZADANIE PN.:
Ogłoszenia prasowe dla projektu pn.: Wygraj swoją przyszłość”, realizowanego przez miasto
Będzin w ramach Programu Operacyjnego Kapitał
Ludzki Priorytet IX:Rozwój wykształcenia
i kompetencji w regionach, Działanie 9.1:
Wyrównywanie szans edukacyjnych
i zapewnienie wysokiej jakości usług
edukacyjnych świadczonych w systemie
oświaty, Poddziałanie 9.1.2: Wyrównywanie
szans edukacyjnych uczniów z grup
o utrudnionym dostępie do edukacji
oraz zmniejszanie różnic w jakości usług
edukacyjnych, współfinansowanym
ze środków Unii Europejskiej w ramach
Europejskiego Funduszu Społecznego”

Treść dokumentu zamieszczono poniżej
w załącznikach.

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Protokół postępowania
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Będzinie
Informację opublikował:Elżbieta Nowicka
Data publikacji:29.05.2012 13:11
Wytworzył lub odpowiada za treść:Joanna Tomasik
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Elżbieta Nowicka
Data aktualizacji:29.05.2012 13:11