XXII Sesja Rady Miejskiej Będzina

Uchwały Rady Miejskiej z dnia 28 maja 2012 roku

w sprawie:

 • zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Muzeum Zagłębia w Będzinie, ul. Świerczewskiego 15
  Uchwała Nr XXII/234/2012
 • zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Teatru Dzieci Zagłębia im. Jana Dormana w Będzinie, ul. Teatralna 4
  Uchwała Nr XXII/235/2012
 • zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Ośrodka Kultury w Będzinie, ul. Małachowskiego 43
  Uchwała Nr XXII/236/2012
 • zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej im. Stefana Żeromskiego w Będzinie ul. Piłsudkiego 39
  Uchwała Nr XXII/237/2012
 • zatwierdzenia taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków dla miasta Będzina
  Uchwała Nr XXII/238/2012
 • uchwalenia Wieloletniego Planu Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Wodociągowych i Urządzeń Kanalizacji (WPI) w mieście Będzinie na lata 2012 - 2014
  Uchwała Nr XXII/239/2012
 • współfinansowania wraz z miastem Sosnowiec wyjazdu młodzieży gimnazjalnej do Izraela w ramach projektu „Spotkanie zagłębiowskich pokoleń” organizowanego we współpracy ze Światowym Związkiem Żydów Zagłębia
  Uchwała Nr XXII/240/2012
 • opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta Będzina w 2012 roku
  Uchwała Nr XXII/241/2012
 • zmian budżetu miasta Będzina na 2012 rok
  Uchwała Nr XXII/242/2012
 • zmiany uchwały Nr VII/178/2011 Rady Miejskiej Będzina z dnia 21 grudnia 2011 roku  w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Będzina na lata 2012 - 2018
  Uchwała Nr XXII/243/2012
 • zaciągnięcia długoterminowego kredytu bankowego na wydatki  inwestycyjne
  Uchwała Nr XXII/244/2012
 • rozpatrzenia skargi skierowanej do Rady Miejskiej Będzina przez Pana Grzegorza Pieńkowskiego na Prezydenta Miasta Będzina
  Uchwała Nr XXII/245/2012
 • rozpatrzenia skargi złożonej przez Panią Agnieszkę Błaszkiewicz, zamieszkałą w Czeladzi na działalność Dyrektora Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Będzinie
  Uchwała Nr XXII/246/2012
 • upoważnienia Prezydenta Miasta Będzina do złożenia wniosku o dofinansowanie pn. „Termomodernizacja obiektów oświatowych (Przedszkola Miejskie Nr 1,2 5, 10) ze środków NFOŚiGW i środków zgromadzonych na Rachunku klimatycznym przedsięwzięć realizowanych w ramach Programu priorytetowego NFOŚiGW pt. System Zielonych Inwestycji (GIS – Green Investment Scheme), Część 1) Zarządzanie energią w budynkach  użyteczności publicznej w ramach IV konkursu 2012 r.
  Uchwała Nr XXII/247/2012

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:XXII Sesja Rady Miejskiej Będzina
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Będzinie
Informację opublikował:Aleksandra Bartosz
Data publikacji:04.06.2012 12:46
Wytworzył lub odpowiada za treść:Sławomir Brodziński
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Michał Karoń
Data aktualizacji:26.09.2012 12:43