wersja do wydruku Piotr Biniek 05.07.2012 14:21

Instytucje Kultury dla których organizatorem jest Gmina Będzin

 

INSTYTUCJE KULTURY
DLA KTÓRYCH ORGANIZATOREM JEST GMINA BĘDZIN

Rejestr instytucji kultury, dla których organizatorem jest Gmina Będzin, prowadzony na podstawie art. 14 ust.1 ustawy z dnia 25 października 1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2012 r. poz. 406) zgodnie z rozporządzeniem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 26 stycznia 2012 r. w sprawie sposobu prowadzenia i udostępniania rejestru instytucji kultury (Dz.U. z 2012 r. poz. 189).

I. Sposób udostępniania danych zawartych w rejestrze instytucji kultury, dla których organizatorem jest Gmina Będzin:

 1. Zgodnie z § 10 ust.1 wyżej wspomnianego rozporządzenia rejestr, informację o rejestrze oraz sposobie udostępniania danych w nim zawartych zamieszcza się w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie organizatora.
 2. Dane zawarte w rejestrze udostępnia się przez:
  a)otwarty dostęp do zawartości rejestru
  b)wydanie odpisu z rejestru albo księgi rejestrowej.
 3. Udostępnianie danych zawartych w rejestrze w formie, o której mowa w ust. 2 pkt 1, jest bezpłatne i odbywa się przez stronę Biuletynu Informacji Publicznej organizatora.
 4. Każdy ma prawo przeglądać w godzinach urzędowych akta rejestrowe oraz księgi rejestrowe instytucji kultury.
  W poniedziałki urząd jest czynny w godzinach 7.30-17.00, we wtorki, środy oraz czwartki od 7.30-15.30. W piątki urząd czynny w godzinach od 7.30-14.00
 5. Organizator prowadzący rejestr instytucji kultury wydaje urzędowo poświadczony odpis każdemu, kto zwróci się z wnioskiem o jego wydanie. Wniosek taki należy złożyć w Kancelarii Urzędu Miasta, ul. 11 listopada 20, 42-500 Będzin.
 6. Odpis z rejestru instytucji kultury może być pełny lub skrócony.
  a)odpis pełny zawiera treść wszystkich wpisów dokonanych w księdze rejestrowej,
  b)odpis skrócony zawiera teść aktualnych wpisów dokonanych w rejestrze.

II. Wydanie urzędowo poświadczonego odpisu z rejestru lub księgi rejestrowej następuje w terminie 14 dni od dnia otrzymania wniosku, poprzez przesłanie na adres wskazany we wniosku bądź przekazanie osobiście wnioskodawcy lub osobie upoważnionej.
III. Wydanie odpisu, o którym mowa w pkt III podlega opłacie skarbowej w wysokości 5 zł od każdej pełnej lub zaczętej strony zgodnie z art. 4 ustawy o opłacie skarbowej (Dz.U. z 2006 Nr 225, poz. 1635 z późn. zm.).

IV. Składający wniosek zobowiązany jest dołączyć dowód zapłaty należnej opłaty skarbowej albo uwierzytelnioną kopię dowodu zapłaty, nie później niż w ciągu 3 dni od chwili powstania obowiązku jej zapłaty (chwila złożenia wniosku o wydanie zaświadczenia). Dowód zapłaty może mieć formę wydruku potwierdzającego dokonanie operacji bankowej (zgodnie z § 3 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 września 2007 r. w sprawie zapłaty opłaty skarbowej - Dz.U. z 2007 Nr.187, poz. 1330).
V.Wpłaty z tytułu opłaty skarbowej za wydanie poświadczonego odpisu z rejestru albo księgi rejestrowej należy dokonywać na konto:
ING BANK ŚLĄSKI O/BĘDZIN nr 56 1050 1142 1000 0023 1332 6106

 

 

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Instytucje Kultury dla których organizatorem jest Gmina Będzin
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Będzinie
Informację opublikował:Piotr Biniek
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:05.07.2012 14:21

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
21.02.2019 10:21 Edycja dokumentu (Michał Karoń)
21.02.2019 10:21 Usunięto załącznik WNIOSEK O ODPIS Z REJESTRU INSTYTUCJI
KULTURY.pdf

(Michał Karoń)
21.02.2019 10:21 Usunięto załącznik REJESTR INSTYTUCJI KULTURY GMINA
BĘDZIN

(Michał Karoń)
21.02.2019 10:20 Dodano załącznik "WNIOSEK O ODPIS Z REJESTRU INSTYTUCJI
KULTURY"

(Michał Karoń)
21.02.2019 10:20 Dodano załącznik "REJESTR INSTYTUCJI KULTURY GMINA
BĘDZIN"

(Michał Karoń)
17.10.2016 14:31 Edycja dokumentu (Michał Karoń)
17.10.2016 14:31 Dodano załącznik "REJESTR INSTYTUCJI KULTURY GMINA
BĘDZIN"

(Michał Karoń)
17.10.2016 14:31 Usunięto załącznik REJESTR INSTYTUCJI KULTURY GMINA
BĘDZIN

(Michał Karoń)
06.03.2014 09:24 Edycja dokumentu (Michał Karoń)
06.03.2014 09:23 Dodano załącznik "REJESTR INSTYTUCJI KULTURY GMINA BĘDZIN
"

(Michał Karoń)
06.03.2014 09:23 Usunięto załącznik REJESTR INSTYTUCJI KULTURY GMINA
BĘDZIN

(Michał Karoń)
21.12.2012 11:59 Edycja dokumentu (Michał Karoń)
21.12.2012 11:57 Edycja dokumentu (Michał Karoń)
21.12.2012 11:53 Edycja dokumentu (Michał Karoń)
29.11.2012 10:26 Edycja dokumentu (Michał Karoń)
29.11.2012 10:26 Dodano załącznik "REJESTR INSTYTUCJI KULTURY GMINA
BĘDZIN"

(Michał Karoń)
29.11.2012 10:25 Usunięto załącznik REJESTR INSTYTUCJI KULTURY GMINA
BĘDZIN.pdf

(Michał Karoń)
29.11.2012 10:24 Edycja dokumentu (Michał Karoń)
29.11.2012 10:24 Edycja dokumentu (Michał Karoń)
29.11.2012 10:21 Edycja dokumentu (Michał Karoń)
05.07.2012 14:36 Edycja dokumentu (Piotr Biniek)
05.07.2012 14:34 Edycja dokumentu (Piotr Biniek)
05.07.2012 14:34 Dodano załącznik "REJESTR INSTYTUCJI KULTURY GMINA
BĘDZIN.pdf"

(Piotr Biniek)
05.07.2012 14:34 Dodano załącznik "WNIOSEK O ODPIS Z REJESTRU INSTYTUCJI
KULTURY.pdf"

(Piotr Biniek)
05.07.2012 14:21 Utworzenie dokumentu. (Piotr Biniek)