Plan pracy Rady Miejskiej Będzina na II półrocze 2012 roku

 Terminy

 Tematyka

 Wrzesień
 1. Informacja o wykonaniu budżetu miasta Będzina za I półrocze 2012 roku.
 2. Akceptacja umowy o współpracy miast partnerskich pomiędzy Miastem Będzin a Miastem Basse-Ham (Francja).
 3. Informacja o stanie prac nad Sztandarem Miasta Będzina.
 4. Współpraca Rady Miejskiej z Młodzieżową Radą Miasta Będzina.
 Październik
 1. Podział miasta Będzina na okręgi wyborcze w wyborach do Rady Miejskiej Będzina.
 2. Miejska Ewidencja Zabytków.
 3. Plan ochrony zabytków miasta Będzina na wypadek konfliktu zbrojnego i sytuacji kryzysowych.
 4. Uchwalenie programu współpracy miasta Będzina z organizacjami pozarządowymi na 2013 rok.
 5. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w roku szkolnym 2011/2012.
 6. Informacje o oświadczeniach majątkowych.
 Listopad
 1.  Uchwalenie „Strategii Rozwoju Miasta Będzina”.
 2. Sprawozdanie z realizacji „Programu Rewitalizacji Miasta Będzina”.
 3. Sprawozdanie z realizacji i uchwalenie nowego „Wieloletniego Programu Gospodarowania Zasobem Mieszkaniowym Miasta Będzina”.
 4. Sprawozdanie z realizacji inwestycji dofinansowanych przez Unię Europejską.
 Grudzień
 1. Uchwalenie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Będzina.
 2. Uchwalenie budżetu miasta Będzina na 2013 rok.
 3. Sprawozdanie z działalności Rady Miejskiej i Komisji Rady w 2012 roku.

Powrót

Załączniki

 • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Plan pracy Rady Miejskiej Będzina na II półrocze 2012 roku
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Będzinie
Informację opublikował:Aleksandra Bartosz
Data publikacji:26.07.2012 10:55
Wytworzył lub odpowiada za treść:Sławomir Brodziński
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Michał Karoń
Data aktualizacji:10.07.2013 13:58