Zarządzenia Prezydenta Miasta Będzina z dnia 2.08.2012 r.  

w sprawie:

 • zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Będzina na lata 2012 – 2018
  Zarządzenie Nr 0050.241.2012
 • zatwierdzenia regulaminu przetargowego określającego warunki i tryb przeprowadzenia przetargu pisemnego nieograniczonego na oddanie w użytkowanie wieczyste nieruchomości niezabudowanej, położonej w Będzinie w rejonie ul. Lipowej (Górki Małobądzkie) oraz powołania Komisji Przetargowej oraz uchylenia zarządzenia Prezydenta Miasta Będzina Nr 0050.185.2012 z dnia 19.06.2012 r. w sprawie zatwierdzenia regulaminu przetargowego określającego warunki i tryb przeprowadzenia przetargu pisemnego nieograniczonego na oddanie w użytkowanie wieczyste nieruchomości niezabudowanej, położonej w Będzinie w rejonie ul. Lipowej (Górki Małobądzkie) oraz powołania Komisji Przetargowej
  Zarządzenie Nr 0050.242.2012
 • oddania w użytkowanie wieczyste w formie przetargu pisemnego nieograniczonego nieruchomości niezabudowanej, stanowiącej własność Gminy Będzin, położonej w Będzinie przy  ul. Orkana i ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w użytkowanie wieczyste
  Zarządzenie Nr 0050.243.2012
 • nie skorzystania z prawa pierwokupu nieruchomości
  Zarządzenie Nr 0050.244.2012
 • umorzenia odsetek od opłaty rocznej z tytułu prawa użytkowania wieczystego nieruchomości położonej w Będzinie przy ulicy Grabowej 40/8
  Zarządzenie Nr 0050.245.2012
 • ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę na okres nieokreślony
  Zarządzenie Nr 0050.246.2012
 • ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę na czas nieoznaczony w formie przetargu pisemnego nieograniczonego, zatwierdzenia regulaminu przetargowego określającego sposób przeprowadzenia przetargu pisemnego nieograniczonego i powołania komisji przetargowej oraz uchylenia zarządzenia nr 0050/353/2011 z dnia 24 listopada 2011 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę na okres do 3 lat w formie przetargu pisemnego nieograniczonego, zatwierdzenia regulaminu przetargowego określającego warunki i tryb przeprowadzenia przetargu ofertowego i powołania komisji przetargowej
  Zarządzenie Nr 0050.247.2012

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenia Prezydenta Miasta Będzina z dnia 2.08.2012 r.
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Będzinie
Informację opublikował:Aleksandra Bartosz
Data publikacji:07.08.2012 14:06
Wytworzył lub odpowiada za treść:Łukasz Komoniewski
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Aleksandra Bartosz
Data aktualizacji:07.08.2012 14:22