Zarządzenia Prezydenta Miasta Będzina z dnia 6.08.2012 r.  

w sprawie:

  • ogłoszenia wykazu lokali przeznaczonych do sprzedaży na rzecz ich najemców w formie bezprzetargowej, z jednoczesną sprzedażą prawa własności ułamkowej części gruntu
    Zarządzenie Nr 0050.248.2012
  • przekazania Ośrodkowi Kultury w Będzinie tablic zewnętrznych billboardów oraz gablot informacyjnych citylight stanowiących własność Miasta Będzin
    Zarządzenie Nr 0050.249.2012
  • wyznaczenia terminu składania wniosków o przyznanie stypendium sportowego w trybie wynikającym z §4 pkt 3 Załącznika nr 1 do Uchwały Nr XI/96/2011 Rady Miejskiej w Będzinie z dnia 30 maja 2011 r. w sprawie określenia zasad i trybu przyznawania oraz wysokości stypendiów sportowych dla zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe w międzynarodowym lub krajowym współzawodnictwie sportowym
    Zarządzenie Nr 0050.250.2012

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenia Prezydenta Miasta Będzina z dnia 6.08.2012 r.
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Będzinie
Informację opublikował:Aleksandra Bartosz
Data publikacji:07.08.2012 14:16
Wytworzył lub odpowiada za treść:Łukasz Komoniewski
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Aleksandra Bartosz
Data aktualizacji:05.09.2012 10:01