Będzin, dnia 23 sierpnia 2012 r.

BRM.0002.XXIV.2012

                                                                        Szanowna Pani Radna
                                                                        Szanowny Pan Radny
                                                                        Rady Miejskiej Będzina

Zgodnie z art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity – Dz. U. Nr 142 z 2001 r. poz. 1591 z późniejszymi zmianami) zwołuję na dzień 29 sierpnia 2012 roku (środa) na godzinę 17.00 XXIV sesję Rady Miejskiej Będzina.


Porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Ustalenie porządku obrad.
 3. Podjęcie uchwał w następujących sprawach:
  - zaliczenia dróg, położonych w granicach administracyjnych Będzina,
  do kategorii dróg gminnych,
   - zawarcia porozumienia pomiędzy Miastem Będzin, a Miastem Siemianowice Śląskie, Gminą Bobrowniki, Miastem Czeladź, Miastem Dąbrowa Górnicza, Gminą Siewierz, Miastem Sławków, Miastem Wojkowice w celu wspólnego udziału w projekcie „Poprawa jakości i dostępności usług publicznych w grupie osób 50+ na terenie gmin Siemianowice Śląskie, Bobrowniki, Będzin, Czeladź, Dąbrowa Górnicza, Siewierz,Sławków i Wojkowice” w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna, utworzenia jednostki budżetowej o nazwie Żłobek Miejski nr 2 w Będzinie,
  - ustalenia statutu Żłobka Miejskiego nr 2 w Będzinie – jednostki organizacyjnej Miasta Będzina,
  - zmian budżetu miasta Będzina na 2012 rok,
  - zmiany uchwały Nr XVII/178/2011 Rady Miejskiej Będzina z dnia 21 grudnia 2011 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Będzina na lata 2012-2018,
  - udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Będzińskiego z przeznaczeniem dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Będzinie na zakup specjalistycznego sprzętu pożarniczego,
  - zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska
  i Gospodarki Wodnej w Katowicach na dofinansowanie zadania pod nazwą: „Termomodernizacja budynku Urzędu Miejskiego przy
  ul. 11 Listopada 20 w Będzinie”.
 4. Zakończenie obrad sesji.
  Sesja Rady Miejskiej odbędzie się w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego w Będzinie przy ul. 11 listopada 20.
  Zgodnie z art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity – Dz. U. Nr 142 z 2001 r. poz. 1591 z późniejszymi zmianami) niniejsze zawiadomienie służy do udzielenia zwolnienia radnego z pracy zawodowej.

Sławomir Brodziński

Przewodniczący Rady Miejskiej Będzina

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:XXIV sesja Rady Miejskiej Będzina
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Będzinie
Informację opublikował:Aleksandra Bartosz
Data publikacji:23.08.2012 15:05
Wytworzył lub odpowiada za treść:Sławomir Brodziński
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Michał Karoń
Data aktualizacji:02.10.2012 13:21