Będzin, dnia 3 września 2012 r.

BRM.0002.XXV.2012Szanowna Pani Radna

Szanowny Pan Radny

Rady Miejskiej Będzina

Zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity – Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami) zwołuję na dzień 10 września 2012 roku (poniedziałek) na godzinę 16.30 XXV sesję Rady Miejskiej Będzina.

Porządek obrad:

  1. Otwarcie obrad sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

  2. Ustalenie porządku obrad.

  3. Podjęcie uchwały w sprawie nadania Honorowego Obywatelstwa Miasta Będzina:

1/ przedstawienie wniosku wraz z uzasadnieniem o nadanie Honorowego Obywatelstwa Miasta Będzina Panu Zbigniewowi Zarzyckiemu przez Przewodniczącego Klubu Radnych Sojuszu Lewicy Demokratycznej Rady Miejskiej Będzina Leszka Dudka,

2/ przedstawienie opinii Kapituły Rady Miejskiej Będzina ds. opiniowania Honorowego Obywatelstwa Miasta Będzina przez Przewodniczącego Rady Miejskiej Sławomira Brodzińskiego,

3/ dyskusja,

4/ podjęcie uchwały w sprawie nadania Honorowego Obywatelstwa Miasta Będzina.

  1. Podjęcie uchwały w sprawie poparcia obywatelskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.

  2. Sprawy różne i wolne wnioski.

  3. Zakończenie obrad sesji.


Sesja Rady Miejskiej odbędzie się w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego w Będzinie przy ul. 11 listopada 20.

Sławomir Brodziński

Przewodniczący Rady Miejskiej Będzina

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:XXV sesja Rady Miejskiej Będzina
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Będzinie
Informację opublikował:Jacek Trześniewski
Data publikacji:04.09.2012 15:23
Wytworzył lub odpowiada za treść:Sławomir Brodziński
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Michał Karoń
Data aktualizacji:02.10.2012 13:23