Zarządzenia Prezydenta Miasta Będzina z dnia 31.08.2012 r.  

w sprawie:

 • ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę na czas nieokreślony wformie przetargu pisemnego nieograniczonego, zatwierdzenia regulaminu przetargowego określającego sposób przeprowadzenia przetargu ofertowego i powołania komisji przetargowej
  Zarządzenie Nr 0050.274.2012
 • ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę na okres do 3 lat
  Zarządzenie Nr 0050.275.2012
 • ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę na okres nieokreślony
  Zarządzenie Nr 0050.276.2012
 • ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę na okres 1 roku
  Zarządzenie Nr 0050.277.2012

 • ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę na okres nieokreślony
  Zarządzenie Nr 0050.278.2012

 • normalizacji kiosków handlowych lokalizowanych przy przystankach komunikacji miejskiej na terenie miasta Będzina
  Zarządzenie Nr 0050.279.2012

 • trybu postępowania z pojazdami usuniętymi z drogi i przejętymi na własność Miasta Będzin na podstawie art. 50a ustawy Prawo o ruchu drogowym
  Zarządzenie Nr 0050.280.2012

 • zasad przekazywania i rozliczania środków finansowych na realizację  dożywiania dzieci w placówkach oświatowych w ramach programu wieloletniego "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" realizowanego przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Będzinie
  Zarządzenie Nr 0050.281.2012

 

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenia Prezydenta Miasta Będzina z dnia 31.08.2012 r.
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Będzinie
Informację opublikował:Michał Karoń
Data publikacji:10.09.2012 13:56
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Michał Karoń
Data aktualizacji:24.10.2016 14:59