XXIV Sesja Rady Miejskiej Będzina


Uchwały Rady Miejskiej z dnia 29 sierpnia 2012 roku

w sprawie:

 • zaliczenia dróg, położonych w granicach administracyjnych miasta Będzina, do kategorii dróg gminnych.
  Uchwała Nr XXIV/257/2012
 • zawarcia porozumienia pomiędzy Miastem Będzin, a Miastem Siemianowice Śląskie, Gminą Bobrowniki, Miastem Czeladź, Miastem Dąbrowa Górnicza, Gminą Siewierz, Miastem Sławków, Miastem Wojkowice w celu wspólnego udziału w projekcie „Poprawa jakości i dostępności usług publicznych w grupie osób 50+na terenie gmin Siemianowice Śląskie, Bobrowniki, Będzin, Czeladź, Dąbrowa Górnicza, Siewierz, Sławków i Wojkowice” w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna.
  Uchwała Nr XXIV/258/2012
 • utworzenia jednostki budżetowej o nazwie Żłobek Miejski nr 2 w Będzinie.
  Uchwała Nr XXIV/259/2012
 • ustalenia statutu Żłobka Miejskiego nr 2 w Będzinie – jednostki organizacyjnej Miasta Będzina.
  Uchwała Nr XXIV/260/2012
 • zmian w budżetu miasta Będzina na 2012 rok.
  Uchwała Nr XXIV/261/2012 
 • zmiany uchwały Nr XVII/178/2011 Rady Miejskiej Będzina z dnia 21 grudnia 2011 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Będzina na lata 2012 – 2018.
  Uchwała Nr XXIV/262/2012
 • udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Będzińskiego z przeznaczeniem dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Będzinie na zakup specjalistycznego sprzętu pożarniczego.
  Uchwała Nr XXIV/263/2012
 • zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na dofinansowanie zadania pod nazwą „Termomodernizacja budynku Urzędu Miejskiego przy  ul. 11 Listopada 20 w Będzinie.
  Uchwała Nr XXIV/264/2012

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:XXIV Sesja Rady Miejskiej Będzina
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Będzinie
Informację opublikował:Michał Karoń
Data publikacji:11.09.2012 14:11
Wytworzył lub odpowiada za treść:Sławomir Brodziński
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Michał Karoń
Data aktualizacji:26.09.2012 12:39