Referat Inwestycji

 

Referat Inwestycji

 

 1. Referat Inwestycji mieści się w budynku Urzędu Miejskiego przy ulicy 11-go Listopada 20; e-mail: rozwoj@um.bedzin.pl, II piętro pokoje 224-226, tel. + 48 32 267 70 41 do 44 wew. 203, 241
 2. Naczelnik - Mirosław Leśniewski, pokój nr 221, II piętro, tel: +48 32 267-70-41 do 44 wew.164, 223, e-mail: inwestycje@um.bedzin.pl 
   
 3. Do zakresu rzeczowego Referatu w szczególności należy:
   
 1. przygotowywanie materiałów niezbędnych do uruchomienia przez Biuro Zamówień Publicznych postępowań o udzielenie zamówień publicznych na prace projektowe i roboty budowlane dla zadań ujętych w budżecie Referatu;

 2. nadzór nad realizacją umów na prace projektowe dla zadań ujętych w budżecie Referatu;

 3. nadzór nad realizacją inwestycji i remontów, w tym sprawowanie nadzoru inwestorskiego zgodnie z wymogami przepisów prawa budowlanego;

 4. organizowanie odbiorów końcowych inwestycji i prac remontowych realizowanych przez Referat oraz przekazywanie obiektów użytkownikom;

 5. rozliczanie rzeczowo-finansowe zakończonych inwestycji;

 6. uczestnictwo w przeglądach gwarancyjnych wykonanych robót;

 7. współdziałanie w działaniach planistycznych dla nowych inwestycji i remontów kapitalnych w zakresie gospodarki wodno-ściekowej;

 8. wykonywanie innych zadań zgodnie z właściwością rzeczową Referatu.

 

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Referat Inwestycji
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Będzinie
Informację opublikował:Michał Karoń
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:14.09.2012 13:10