ZAMIESZCZONO DNIA 21.09.2012r.


ZAPYTANIE OFERTOWE + ZAŁĄCZNIKI
NA ZADANIE PN.: 
Zakup i dostawa 7 laptopów
wraz oprogramowaniem oraz 1 projektora
multimedialnego, w związku z realizacją
Projektu "Będzińska szkoła równych szans"
w ramach POKL priorytet IX "Rozwój
wykształcenia i kompetencji w regionach",
Działanie 9.1
"Wyrównywanie szans
edukacyjnych i zapewnienie wysokiej
jakości usług edukacyjnych świadczonych
w systemie oświaty", Poddzialanie

9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych
uczniów z grup o utrudnionym dostępie
do edukacji oraz zmniejszanie różnic
w jakości usług edukacyjnych
.


Treść zapytania ofertowego i załączniki
zamieszczono poniżej w załącznikach.

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zapytanie ofertowe
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Będzinie
Informację opublikował:Joanna Tomasik
Data publikacji:21.09.2012 11:02
Wytworzył lub odpowiada za treść:Joanna Tomasik
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Joanna Tomasik
Data aktualizacji:21.09.2012 11:04