ZAMIESZCZONO DNIA 02.10.2012r.


SIWZ + ZAŁĄCZNIKI NA ZADANIE PN.:

Wybór realizatorów zajęć w Projekcie pn.  "Będzińska
szkoła równych szans" realizowanym w ramach
POKL Priorytet IX "Rozwój wykształcenia i kompetencji
w regionach", Działanie 9.1 " Wyrównywanie
szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości
usług edukacyjnych świadczonych w systemie
oświaty", Poddziałanie 9.1.2 "Wyrównywanie
szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym
dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości
usług edukacyjnych"

Treść dokumentów zamieszczono
poniżej w załącznikach.

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:SIWZ + załączniki
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Będzinie
Informację opublikował:Elżbieta Nowicka
Data publikacji:02.10.2012 15:20
Wytworzył lub odpowiada za treść:Joanna Tomasik
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Joanna Tomasik
Data aktualizacji:03.10.2012 09:34